- Skogmelding uten strategi - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

- Skogmelding uten strategi

Den etterlengtede skogmeldingen ble lagt frem i Hunton sine fabrikklokaler på Gjøvik fredag. Regjeringen lover fortsatt økt satsing på infrastruktur, skatt og nytt mandat for Investinor. Skognæringen på sin side etterlyser nye virkemidler og en […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Forrige gang Regjeringen la fram en skogmelding var for 18 år siden, så jeg har forståelse for at denne meldingen har vært etterlengtet, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale i sin presentasjon av meldingen.

– Vi kan doble avvirkningen i Norge, det krever lønnsomhet i avvirkningen, fortsatte han og markerte at han ønsker en økt satsing på skogen og skognæringen.

Det var en tydelig stolt statsråd som endelig kunne legge frem skogmeldingen etter at den ble utsatt til over sommeren i vår. Likevel var det få nye virkemidler eller ideer å spore i meldingen. Flere av de fremmøtte fra næringen etterlyste en helhetlig strategi.

Administrerende direktør Erik A. Dahl i Mjøsen Skog synes det er positive elementer i meldingen, men mener det Regjeringen har kommet opp med er for spinkelt.

– I Finland har de en helhetlig strategi for hvilken posisjon næringen skal ha i landet. Det var det samme som Norge utarbeidet da olje- og gassnæringen vokste frem her. Nå er det på tide at vi får en helhetlig strategi for skognæringen.

Også administrerende direktør i Skogeierforbundet, Erik Lahnstein, etterlyste ambisjoner.

– Det har tatt to år å sette sammen denne meldingen. Den er nesten blottet for konkrete tiltak og kan på ingen måte gjøre næringen i stand til å ta igjen Sverige og Finland når det gjelder rammevilkår. Avstanden til våre konkurrenter øker med denne meldingen, sa Lahnstein.

Han la likevel til at det er positivt at statsråden sier at Regjeringen ønsker å se skognæringen i førersetet i gjennomføringen av det grønne skiftet.

– Det er også positivt at Dale vil følge opp flaskehalsene i veinettet fram mot Nasjonal Transportplan, la Lahnstein til.

I sin presentasjon inviterte nemlig Dale næringen til samarbeid om å løse utfordringene knyttet til flaskehalser i veinettet.

­- Regjeringen leverer mer på infrastruktur, jernbane, veinettet og kaier, men det hjelper ikke å lenge vi har flaskehalser som hemmer en sammenhengende logistikk. Målet nå er å komme opp med en modell der vi sier at vi ikke gir midler til skogsbilveier i områder der kommunene ikke gjør sin del av jobben, sier Dale til magasinet Skog.

– Du vil legge press på kommunene?

– Vi ønsker å få til en modell der vi sikrer sammenhengende logistikk. Vi vil legge inn eventuelle bevilgninger i neste nasjonale transportplan til våren, sier Dale.

Regjeringens skogmelding har fått tittelen «Verdier i vekst – konkurransedyktig skog- og trenæring». Verdiskapningen skal styrkes gjennom følgende hovedgrep:

  • Bedre tilgang til kapital fra det statlige Investinor.
  • Utbedring av flaskehalser
  • Økt krav til bioinnblanding i drivstoff fram mot 2020.
  • Satsing på forskning og innovasjon.