«Skogministerne» innledet Skog & Tre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

«Skogministerne» innledet Skog & Tre

I underkant av 300 skal overvære to spennende dager på Gardermoen. Her vil de fremmøtte få faglig påfyll, knytte nyttige kontakter og bli inspirert videre i sitt virke.

Av: Marius Lippestad
access_time Publisert

Trygve Enger direktør i Det norske Skogselskap og Per Skorge direktør i Norges Skogeierforbund ønsket torsdag formiddag velkommen til Skog & Tre. De var begge enige om at det var en glede å endelig kunne møtes til konferanse igjen. Oppgaven med å innlede det hele fikk «Skogminister» Sandra Borch (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Skogen er en artig og flott næring å være minister for. Skogen spiller en sentral rolle i de utfordringer vi står ovenfor i det grønne skiftet, sa Borch.

– Jeg setter pris på å innlede denne samlingen sammen med næringsministeren. Sammen har vi i oppgave, og ansvar for å utvikle skog- og trenæringen. Det er et spennende samarbeid med Vestre om industriløftet hvor skogen står sterkt, fortsatte landbruks- og matministeren.

Skogen i det grønne skiftet

Hun var blant annet inne på hvilke utfordringer som har oppstått som følge av krig i Ukraina og koronapandemien. Økte kostnader på drivstoff har kanskje særlig entreprenører og tømmertransporten kjenne på.

– En sikker og langsiktig tilgang til råstoff er en grunnleggende forutsetning for at skognæringen skal kunne utvikle seg videre, slo Borch fast fra scenen.

– Skogbruket leverte i fjor historisk mye virke. 11,5 millioner kubikk gikk til industri. Samtidig øker stående volum. Det betyr at resursene ikke er utnyttet til det fulle innenfor de bærekraftrammene vi har. Fokus fremover må være å bygge opp skogressursen. Vi må øke ressursene for planting og ungskogpleie slik at skogen kan bidra så mye som mulig for å nå klimamålene.

Borch var også innom den viktige jobben skognæringen har gjort for å sertifisere tømmer.

– Jo sterke næringen står i etterlevelsen av standarden, jo sterkere står vi i kampen mot EU, sa Borch.

Hun pekte også på viktigheten av øke folks kunnskap om skogen. På den måten vil også skogbruket bli en mer attraktiv arbeidsplass og få økt rekrutering. Avslutningsvis løftet Borch frem viktigheten av gode skogsbilveier.

– Vi har en egen transportstrategi i Hurdalsplattformen. Blant annet vil vi utvikle skogsveinettet. Klimaendringer gjør skogsbilveiene mer utsatt for ekstremvær. Derfor blir det viktig å utvikle et godt veinett, sa Landbruks- og matminister Sandra Borch.

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Per Skorge sammen med skogminister Sandra Borch og direktør i Det norske Skogselskap Trygve Enger. Foto: Roar Ree Kirkevold

– Enorm omstilling

Næringsminister Jan Christian Vestre var forhindret fra å delta på Skog & Tre fysisk. men det hindret ikke Næringsministeren fra å delta, han talte til de fremmøtte over video. Vestre innledet med å løfte frem skog og trevareindustriens lange og tradisjonsrike historie. Ministeren pekte på at flere norske bedrifter hevder seg internasjonalt i en verden som stadig blir mer opptatt av varer med lavt klimaavtrykk.

– Næringslivet og samfunnet skal gjennom en enorm omstilling. Vi skal kutte utslipp og skape grønne arbeidsplasser. For å få til det må vi opp med farten, og samarbeide godt. Ord må bli til handling. Vi må tenke nytt og smart. Det er hårete mål. Regjeringen ønsker å spille på lag med industrien. Vi skal ha en aktiv og utålmodig næringspolitikk, sa Vestre over video.

– Det grønne skiftet handler ikke bare om å skape nye næringer, det handler også om å utvikle eksisterende næringer. Det er et potensial for større verdiskapning. Men da må vi øke investeringene for å løfte grønn energi. Det er en måte staten kan stille opp for å få fart på industri-innvesteringene, sa Vestre.

Grønt industriløft

Han pekte på satsingen som har vært i skog- og treindustrien. Han hyllet norsk industri og grønne nysatsinger, samtidig gleder han seg til å kunne presentere «Grønt industriløft», et veikart for å realisere store prosjekter innenfor hydrogen, havvind, CO2-håndtering, batterier, skog- og trenæringen og andre grønne prosjekter i fastlandsindustrien.

– Tilgang på ren og rimelig kraft har vært en fordel i mange tiår. Regjeringen vil at det fortsette skal være slik. Norsk industri må forsynes med ren og rimelig energi. Den globale konkurransen er tøff.. slo Vestre fast.

Samtale med Borch

Avslutningsvis hadde Borch en samtale med ordstyrer Hannah Gitmark fra Tankesmien Agenda. Ministeren ble spurt om det nye regelverket som diskuteres i EU, hvor signalene er at man ønsker mer bruk av tre, men at mindre skog skal hogges.

– Dette er et regelverk som er under utarbeidelse. Norge skal være med å påvirke inn mot dette. Jeg tenker det er viktig med god dialog med Sverige og Finland.  Men vi er mest opptatt av de norske interessene med industriløft, samt planting og skjøtte mer skog. Det blir viktig å få EU til å skjønne at slike regelverk ikke fungerer i alle land.

Sandra Borch var opptatt av viktigheten av å plante og skjøtte skogen. Foto: Roar Ree Kirkevold.

Videre ble Borch spurt av Gitmark om hvordan man skal øke bruken av tre.

– Jeg tenker vi må stille opp med noen gulrøtter som gjør at folk velger å bygge i tre. Det ser vi blant annet fra jordbruksavtalen, hvor man får tilskudd til å bygge i tre. Samtidig merker jeg meg at stadig flere kommuner er mer opptatt av å bygge i tre. Jeg tror det å legge til rette med noen gulrøtter er veien å gå, sa Sandra Borch fra scenen.