CWD er påvist hos flere villrein, elger og hjort i Norge.

CWD kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptomer og avmagring, og ender alltid med døden.