Skrantesyke skal kartlegges - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Skrantesyke skal kartlegges

I høst skal norske jegere bidra til en storstilt dugnad for å kartlegge utbredelse av skrantesyke i Norge. Hele 30 000 hjortedyr skal testes.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

 

­– Kartleggingsprogrammet for skrantesyke skal bidra til økt kunnskap om sykdommen i Norge, skriver Norsk institutt for naturforskning på sin hjemmeside.

Skrantesyke, eller chronic wasting disease (CWD), er en smittsom, dødelig prionsykdom som kan ramme hjortedyr. Sykdommen ble første gang påvist i Norge våren 2016. Først på en villrein i Nordfjella og deretter på to elger i Selbu. Sykdomstegn er blant annet avmagring og unormal oppførsel, men dyrene kan også være syke uten tegn.

Det er påvist to typer skrantesyke i Norge. Hos rein i Nordfjella sone 1 er det påvist samme smittsomme typen som har spredd seg i Nord-Amerika. For å få bedre kunnskap om utbredelsen av denne typen skrantesyke skal alt fallvilt og alle villrein felt under jakt, testes. I tillegg ta prøver fra jakt på elg og hjort i områder nær Nordfjella.

En ny type skrantesyke, ofte kalt atypisk skrantesyke, er funnet hos tre elg i Trøndelag og en hjort i Møre og Romsdal. Det er ikke avklart om atypisk skrantesyke er smittsom eller om den kan opptre spontant uten å smitte videre. For å øke kunnskapen om atypisk skrantesyke spesielt, skal det gjennomføres målrettet kartlegging i de områdene der sykdomstypen er funnet, og i tillegg skal eldre elg og hjort i tilfeldig utvalgte kommuner testes.

Kommunene har ansvaret for å bestille prøvetakingsutstyr fra Veterinærinstituttet, og fordele til elg- og hjortejegere i de utvalgte områdene.

For elg, hjort, villrein og rådyr er det seks ulike grupper som inngår i kartleggingsprogrammet for skrantesjuke:

  • Fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein alle kommuner
  • Villrein felt under jakt i alle villreinområder
  • Elg og hjort fra områder der atypisk skrantesjuke er påvist, og rundt Nordfjella
  • Tilfeldig utvalgte kommuner med særskilt fokus på skrantesjuke
  • Viltbehandlingsanlegg
  • Frivilling prøvetaking fra jakt på elg, hjort og rådyr

Kartleggingsprogrammet er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NINA.