Skriv skogstrategien på nytt - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skriv skogstrategien på nytt

EU-kommisjonen overser meningene til Rådet og Europa-parlamentet, og tar ikke hensyn til innspill fra den skogbaserte verdikjeden, skriver en svært bekymret verdikjede etter å ha lest utkastet til ny skogstrategi.

EU har som kjent ingen felles skogpolitikk, i motsetning til på jordbruksområdet. Skogpolitikken er det medlemsstatene selv som har ansvar for. Hovedgrunnen til det er at det er store forskjeller på skogen i Europa, avhengig av hvor den ligger hen. Den boreale skogen i Norden er for eksempel annerledes enn skogen i Sør-Europa. Når behovene er forskjellige, er det vanskelig å lage en felles politikk.

Svært overraskende

Det er derfor svært overraskende at EU-kommisjonen i et utkast til ny skogstrategi foreslår å forby flatehogst og utvikle egne definisjoner og kriterier for bærekraftig skogbruk. Kommisjonen foreslår også at det skal etableres en egen EU-sertifisering for skog. At EU-kommisjonen ønsker å utvikle en felles skogpolitikk, er det ikke tvil om. Utkastet, som er lekket ut, er på intern høring i kommisjonen. Kommisjonen har varslet at skogstrategien vil bli offentliggjort i slutten av juli.

Ødeleggende for verdikjeden

EU-kommisjonens holdning har skapt sterke reaksjoner i medlemslandene, og hos mange EU-parlamanetarikere. Også den skogbaserte verdikjeden har reagert raskt og sterkt på utkastet. Hvis kommisjonen fortsetter å overse verdikjedens innspill kan det ødelegge hele den skogbaserte verdikjeden, understrekes det i uttalelsen. Underskriverne representerer blant annet skogeiere, ansatte i skognæringen, treindustri, treforedlingsindustri, bioenergi, og forskning.

EUs skogstrategi er i utgangspunktet ikke bindende for Norge. Med den tette tilknytningen det er mellom Norge og EU er det likevel vanskelig å tenke seg at det de vedtar i EU ikke skal få konskevenser for Norge.

CEPF

Norges Skogeierforbund er medlem av den europeiske organisasjonen for familieskogbruket, CEPF. CEPF er svært aktiv på dette området, og er en av underskriverne bak uttalelsene.