Slåss for markedsandeler - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Slåss for markedsandeler

Allskog håper bunnen er nådd når det gjelder tap av markedsandeler. – Vi mistet mange av entreprenørene, men vi forventer å klatre oppover igjen i 2020, sier administrerende direktør Snorre F. Furberg.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Markedsandeler og prispolitikk ble diskutert under Allskogs årsmøte som naturlig nok ble arrangert digitalt. Prosessen med å snu tapet av hogster til konkurrentene er godt i gang ifølge ledelsen. Furberg viste til en prosentutvikling der september i fjor markerte bunnen. Da hadde Allskog en markedsandel på 58 prosent i egen geografi.

– Siden september har det gått oppover igjen, og vi lå på mellom 65-70 prosent i februar 2020. Målet er å klatre videre oppover i 2020, sier Furberg som peker på det at de mistet mange av entreprenørene som hovedgrunnen til utfordringene.

Allskogs årsmøte ble arrangert digitalt 25. juni. Her er flere fra administrasjonen samlet. Foto: Oddny Estenstad

– Entreprenørflukten bort fra Allskog er snudd. Vi operer med økte driftspriser og har tett oppfølging og god kommunikasjon med entreprenørene, sier Furberg.

Allskog opprettet en egen entreprenøravdeling i 2018, noe som er avgjørende for å opprettholde et bra hogstvolum ifølge Furberg.

Men det tar noe tid å bygge opp et nytt selskap.

Lavt hogstvolum

– Hogstvolumet er for lavt, med cirka 920 000 kubikk i 2019, men likevel har vi en tilfredsstillende økonomi, sa styreleder Eilif Due i sin årsmøtetale.

Han pekte også på Allskog Entreprenør som viktig for å styre skuta på rett kjøl, og pekte på at selskapet har vokst til åtte hogstlag.

Ellers holdt han en kort tale der han pekte på noen av nøkkeltallene for året. Allskog har plantet cirka fire millioner planter og drevet ungskogpleie på 10. 500 dekar skog.

– Her er ambisjonene høyere, sa Due.

Han var også bekymret for prispolitikk og konkurransen i egen geografi.

– Vi taper de større driftene på tømmerpris. Her trenger vi et løft, sa Due.

Tøft for Din Tur

Due gikk også igjennom noen av utfordringene som kom med Covid19 situasjonen. Skogeierlaget har vært igjennom permitteringer, og fått utfordringer med tømmertransport og etterspørsel som en følge av smitten og de ulike tiltakene. Likevel er det spesielt reiseselskapet Din Tur, som i hovedsak eies av Allskog, som lider av at turistene ikke får reise til Norge.

Reisende fra Europa avbestiller ikke turene, men holder på dem helt til siste mulighet. Derfor har det også vært vanskelig å rette markedsføringen mot potensielle norske turister. Det ser likevel ut som om de fleste av de utenlandske turistene velger å utsette ferien til neste år, og ikke vil kreve refusjon.

– Din Tur er en del av en stor næring, og vi regner med det kommer nasjonale løsninger på plass, sa Due.

Digital generaldebatt

Årsmøtedebatten dreide seg i stor grad også rundt spørsmål om markedsandeler og prispolitikk.

– Markedsandelen bekymrer meg. Vi taper store drifter til konkurrentene. Hvilke framstøt vil dere gjøre?, spurte Jens Nicolai Jenssen.

­ – Vi opplevde en historisk lav markedsandel i fjor, men vi har klart å snu dette. Det som påvirker dette mest er entreprenørkapasiteten. Dette jobber vi med, og vi har blant annet startet Allskog Entreprenør. I tillegg jobber vi med å holde god kontakt med øvrige entreprenører, sa Furberg som også understreket at Allskog Entreprenør ikke skal favoriseres i forhold til øvrige entreprenører som Allskog samarbeider med.

– Det er heller slik at Allskog Entreprenør kompenserer med å ta mye av de tunge jobbene. Det råder en del misforståelser der ute, blant annet at vi subsidierer driften til Allskog Entreprenør. Vi subsidierer på ingen måte selskapet. Dette er et selvstendig AS som vi har kapitalisert opp, sa Furberg som ikke hadde noe klart svar på utfordringene knyttet til priskrigen med konkurrentene.

– Vi må opptre med åpenhet rundt prisene. Vi kan differensiere, men da må vi ha en saklig begrunnelse. Samvirkelagprinsippene gjør oss sårbare, men vi kan ikke la ideologi prege oss så mye at vi blir handlingslammet. Vi må gjøre noen justeringer slik at vi kan ta store drifter, sa Furberg.

Valgene gikk i tråd med valgkomiteens innstilling, og Eilif Due ble igjen valgt til leder for Allskogs styre. Han takket for tilliten og avsluttet med å si at han håpet dette er siste gang Allskog må gjennomføre årsmøtet sitt digitalt.

Selv om de fleste ønsker å møtes fysisk til årsmøte så har digitale løsninger også noen fordeler. Mange benyttet muligheten til å flytte PCn ut i sola.