Snart kan du fylle norske skoger på tanken - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Snart kan du fylle norske skoger på tanken

Venstre og Ap kappes om å sette de mest offensive kravene til innfasing av biodrivstoff. Det kan utløse milliardinvesteringer i produksjon av klimavennlig drivstoff i Norge, skriver Aftenposten i dag.

Om få år kan du trolig også fylle norske skoger på tanken. St1 Norge, som eier Shell-stasjonene her til lands, inngikk i høst intensjonsavtale med Viken Skog-selskapet Treklyngen om å bygge bioetanolfabrikk på Follum ved Hønefoss, på tomten til den nedlagte papirfabrikken til Norske Skog.

Planen er å produsere 50 millioner liter bioetanol til innblanding i bensin, basert på flis fra sagbruk og tømmer. En rekke andre selskaper står også klare til å starte produksjon av såkalt avansert biodrivstoff i Norge, gitt at det politiske rammeverket kommer på plass.

– Økt avgift på vanlig bensin og diesel har ikke noe å si for oss. Det beste for å få til et grønt skifte, er om kravet til innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel øker. Ikke i enorme trappetrinn, men en jevn og forutsigbar økning. Da kommer teknologien og investeringene på plass, sier administrerende direktør Erland Løkken i skogselskapet Bergene Holm AS.

Selskapet står bak Biozin AS, som planlegger å bygge fem fabrikker som skal produsere biodrivstoff basert på restprodukter fra skogbruk.

– Et økt omsetningskrav skaper trygghet for et minimumsmarked for biodrivstoff, og det er det som er aller viktigst for å få i gang investeringene, sier direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

I dag plikter alle som omsetter drivstoff til veitransport å sørge for at minst 5,5 prosent av alt drivstoff de selger, er biodrivstoff. I forslaget til statsbudsjett for 2017 la Regjeringen opp til å øke kravet til 7 prosent, og at hele økningen skal tas med såkalt «avansert biodrivstoff».

Dette er drivstoff laget av avfall, rester fra skognæringen eller cellulose, som har langt bedre klimaeffekt enn tradisjonell biodiesel, som i hovedsak er laget av oljevekster. Regjeringens mål er å få biodrivstoffandelen opp i 8,5 prosent innen 2020.

Venstre vil ha en langt mer offensiv innfasing, og foreslo i sitt alternative budsjett å sette kravet til 20 prosent innen 2020. Ap ser enda lenger frem, og vil ha 40 prosent biodrivstoff i 2030.

– Det er stor mangel på bærekraftig biodrivstoff på markedet i dag. Hvis det skal være biodrivstoff med faktisk klimaeffekt folk fyller på tanken, tar det tid å bygge opp produksjon, sier Marianne Marthinsen i Ap.