Snart klart for Tømmer & Marked 2023 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Snart klart for Tømmer & Marked 2023

Endelig kan Viken Skog ønske velkommen til Tømmer & Marked igjen.

Konferansen måtte avlyses både i 2021 og 2022 på grunn av restriksjonene i forbindelse med koronapandemien. Men nå skjer det.

Onsdag 15. februar er dagen, Sundvolden Hotel er stedet. Hold av dagen!

– Vi i Viken Skog gleder oss til å rulle ut den røde løperen ved siden av en hogstmaskin mens «Tømmerhøgger Tommy» lager motorsagkunst. Det kommer til å bli en herlig blanding av mennesker som representer ulike ekspertiser i verdikjeden, sier Helene Nygaardsvik Ruud, leder for marked og eierkommunikasjon i Viken Skog.

TØMMER & MARKED 2020: Odd Nordstoga lagde stemning forrige gang. I år blir det musikk fra Aslag Haugen i Hellbillies. Foto: Viken Skog

Lover en innholdsrik dag

Til konferansen kommer blant andre administrerende direktør Victoria Strand i Stora Enso, konsernsjef Geir Drangsland i Byggma, konsernsjef Per A. Sørlie i Borregaard, konsernsjef Sverre Thornes i KLP, konsernsjef Daniel K. Siraj i OBOS, bærekraftsansvarlig Emma Bjørke i Ringnes, sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen og arkitekt Ingrid Eide Grepperud fra Stein Halvorsen Arkitekter.

I tillegg kommer den skogengasjerte Hellbillies-frontmannen Aslag Haugen og den svenske skog- og landbruksanalytikeren Johan Freij, som jobber i Danske Bank. Freij mener vi er inne i en grønn «supersyklus» for trebaserte varer, som blant annet henger sammen med behov for fornybare råvarer når vi skal redusere CO2-utslippene.

Les mer om foredragsholderne i listen nedenfor.

− Programmet er straks spikret. Jeg er sikker på at det kommer til å bli en innholdsrik konferanse for alle som har et engasjement for skog, tømmer og skogindustri, fastslår Helene Nygaardsvik Ruud.

Sigbjørn Gjelsvik innleder

Olav Breivik, styreleder i Viken Skog, starter konferansen med å ønske velkommen. Deretter gir Breivik ordet til  kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Han holder innledningen før styrets nestleder Erland Lundby overtar som konferansier. Arne Brimi serverer frokost og viser frem mattips fra skogen.

Markedssituasjonen, tømmer- og trelastprisene, bærekraft og sirkulær økonomi er blant hovedtemaene. På programmet står også investeringsplaner med tanke på økt forbruk av tømmer.

− Vi er svært stolt over alle de kloke hodene som har sagt ja til å komme til Tømmer & Marked 2023, som er den sjette i rekken. Vi skal møtes for å høre korte innlegg fra noen av de fremste menneskene i verdikjeden fra skog til sluttprodukt, sier Helene Nygaardsvik Ruud.

Hun legger til at Tømmer & Marked er et sted for nytenkning og entusiasme. Konferanse skal inspirere, bevege og skape handling gjennom felles forståelse for verdikjeden skog.

HJEMMELAGET ER BEST: Viken Skog bruker ikke noe eventbyrå når de skal arrangere. Helene Nygaardsvik Ruud (til høyre), leder for marked og eierkommunikasjon, og markedsassistent Tone-Lill Amundsen Wiik står bak planleggingen og gjennomføringen av konferansen sammen med resten av «Vi i Viken Skog». Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Et viktig samlingspunkt

Gjennom fem år har den årlige konferansen Tømmer & Marked vokst til å bli Skandinavias største i sitt slag. Den setter dagsorden for både skogeiere, politikere og skogindustri.

− Konferansen har kanskje det aller mest engasjerte publikummet. Hit kommer i skjønn forening næringslivstopper fra både lokalt og nasjonalt næringsliv, politikere, skogeiere, forskere, hogstentreprenører og representanter fra skogindustrien. Konferansen har blitt et viktig samlingspunkt der man kan treffe nye kontakter på tvers av bransjer og interessefelt. Vi legger forholdene til rette for verdens eldste form for kommunikasjon; samtaler mellom mennesker som møtes. Gjerne rundt et bål og med en matbit i hånda, slik folk har knyttet nye kontakter og delt felles visjoner til alle tider, sier Viken Skogs leder for marked og kommunikasjon.

Dagen før konferansen − altså tirsdag 14. februar − inviterer Viken Skog til entreprenørsamlingen Tømmer & Høggere. I tillegg til fagprogram blir det maskinvisning fra John Deere Forestry, Gran Bar og quiz med programleder Thomas Felberg i NRK.

Les mer og meld deg på her