Søk om nasjonale rentemidler av skogfond - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Søk om nasjonale rentemidler av skogfond

Det er satt av en ramme på 2,8 mill. kroner som kan tildeles prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis til gode.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddene på nasjonalt nivå. Dersom du har lokale eller regionale tiltak du ønsker å søke prosjektmidler til, tar du kontakt med kommunen din eller fylkesmannen som har egne tilskuddsmidler, skriver direktoratet på sin nettside.

Aktuelle søkere og kriterier for nasjonale rentemidler

Aktuelle søkere kan være organisasjoner som arbeider med prosjekter som går inn under kriteriene nedenfor:

  • Tiltak som fører til økt bruk av skogfond og på denne måten medvirker til økte investeringer i skogbruket.
  • Tiltak som etter en samlet vurdering er særlig viktig for skogbruket.
  • Arbeid med å skape kunnskap og forståelse hos allmenheten om skogbrukets betydning for samfunnet – herunder rekruttering til næringen.
  • Andre fellestiltak som ligger innenfor de rammene som er gitt av regelverket og de føringene som rentemiddelutvalget har gitt. Eksempler på prioriterte tiltak er: kursvirksomhet, veiledningsmateriell og aktivitetsarbeid. For utfyllende regler om hvilke tiltak som kan motta tilskudd, se § 14 i forskrift om skogfond o.a.