Solid årsresultat for Viken Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Solid årsresultat for Viken Skog

Viken Skog-konsernet økte omsetningen med 11 prosent til 2,4 milliarder kroner i 2018, med et årsresultat på 74 millioner. Konsernet omsatte 3,3 millioner kubikkmeter, som gir en markedsandel nær 30 prosent i Norge.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Morselskapet Viken Skog SA omsatte for 1,64 milliarder kroner, som er en økning på 13 prosent mot 2017. Det skriver Viken Skog i en pressemelding. Driftsresultatet endte på 41,3 millioner kroner; en forbedring på 1,1 millioner kroner. Forbedringen kommer som en følge av økt volum, samt at lønn og andre driftskostnader holdes på et rasjonelt nivå for å utnytte stordriftsfordeler i tømmeromsetningen.

Veksten i Viken Skog for 2018 var preget av et sterkt marked for tømmer med kapasitetsøkninger hos industrien spesielt i Sverige, samt effekter av arbeid med optimalisering av transport og hogstplanlegging. I 2018 introduserte Viken Skog verktøyet «EntreprenørApp», og denne skal bidra til videre forenkling og forbedring rundt planlegging av drift og kommunikasjon med hogstentreprenørene. Økt aktivitet på skogkultur er viktig for et langsiktig og lønnsomt skogbruk. For femte året på rad økte plantingen gjennom Viken Skog, og endte på 7,8 millioner planter. I siste femårsperiode er plantingen økt med hele 77 prosent.

SB skog med omsetningsvekst

Datterselskapene leverer også gode resultater. SB Skog oppnådde et årsresultat på 5,4 millioner kroner og en omsetningsvekst på 11 prosent i 2018. Viken AT Market økte omsetningen med 25 prosent til 388 millioner kroner og leverte et årsresultat på 1,1 millioner kroner. Selskapet inngikk sommeren 2018 avtale med Vestskog om å overta eksportvolumet deres fra 2019, noe som legger grunnlag for ytterligere vekst. Datterselskapet Begna Bruk leverte et positivt årsresultat på 7,3 millioner kroner, hjulpet av et godt marked for takstoler samt god effekt i 2.halvår fra investeringen i ny høvellinje.

Samarbeid og kompetanse

-Vi i Viken Skog-konsernet har levert sterke tall i 2018. Veksten er drevet av økt omsetning, konkurransedyktig kostnadsnivå og en kompetansedrevet organisasjon av ansatte og skogeiere som hver dag, hele året jobber sammen med selskapets samarbeidspartnere for å utvikle en verdikjede i verdensklasse, sier daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen.