Solid resultat for ALLSKOG - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Solid resultat for ALLSKOG

Norsk tømmer er mer ettertraktet enn på lenge, og ALLSKOG nådde målet om å omsette over 1 million kubikk tømmer i året som har gått.

– 2021 var et solid år for ALLSKOG, og verdiskapningen i skogen har vært stor i skogen nord for Dovre, forteller administrerende direktør i ALLSKOG, Snorre Furberg.

De totale driftsinntektene i konsernet endte i 2021 på 977 millioner kroner, og det er en økning på 16 prosent fra foregående år. Dette inkluderer datterselskapene som leverte over forventning. Driftsresultatet i morselskapet ble på 16,7 millioner kroner.

ALLSKOG er et skogeiersamvirke som eies av 7600 skogeiere, og er lokalt til stede for skogeierne med våre 19 skogbruksledere fra Sunnmøre i sør til Troms i nord. ALLSKOG har de siste årene gått med solid overskudd, og utbytte er foreslått utbetalt til våre andelseiere for fjerde år på rad.

Bærekraftig skogbruk står sentralt

I 2021 ble det plantet over 4,2 millioner planter gjennom ALLSKOG. En viktig bærebjelke i norsk skogbruk er at det plantes etter hogst slik at nye generasjoner også kan dra nytte av skogressursen i fremtiden.

– Det har det vært viktig for ALLSKOG å gjennomføre planting og bistå skogeiere med å overholde foryngelsesplikten til tross for mangel på utenlandske plantere grunnet pandemien i året som har gått. I stedet var det norsk ungdom som trådde til og reddet plantesesongen, sier Furberg.

Dersom vi skal klare å nå klimamålene, er bruk av fornybare ressurser som skog helt avgjørende.

– Skogbruket er en premissleverandør for å erstatte fossile råvarer i det grønne skiftet. Vi må stadig finne nye løsninger som reduserer den negativ miljøpåvirkning, samtidig som vi sikrer næringa økonomisk bærekraft. Gjennom økt satsing på klimatiltak i skogen kan vi i årene som kommer øke CO2-bindingen i skogen, sier Furberg.

Tar tilbake markedsandeler

Det viktigste virkemidlet for å sikre skogeier en riktig andel av verdiskapningen er et sterkt samvirke med dominerende markedsandel og høy forhandlingsmakt.

– Det er spesielt gledelig at ALLSKOG i 2021 har tatt tilbake markedsandeler, og styrket samvirkets posisjon. Et løft fra bunnivået i september 2019 på 58 prosent til 72 prosent i desember 2021 er oppsiktsvekkende høyt, påpeker Furberg.