Solid resultat i et krevende år - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Solid resultat i et krevende år

På tross av et år preget av mye usikkerhet er ALLSKOG godt fornøyd med årsresultatet for 2020.

Trygg styring og godt samarbeid med andelseierne gjør at årsresultatet for samvirkeselskapet ALLSKOG ender opp med et overskudd på 14,5 millioner kroner før skatt i 2020. For tredje år på rad kan ALLSKOG gi utbytte til sine 7700 andelseiere.

– Vi er svært fornøyde med å levere et solid resultat i et krevende år. Det viser at vi har klart å opprettholde aktivitet og lønnsomhet på tross av den store usikkerheten på grunn av pandemien, sier administrerende direktør Snorre Friden Furberg i ALLSKOG SA.

Snorre Friden Furberg er administrerende direktør i ALLSKOG.

Det økonomiske resultatet for 2020 viser at ALLSKOG har kommet seg gjennom et tungt år på en overkommelig måte. Det ble levert 863 000 kubikk tømmer til industrien, og den totale omsetningen ble 726,6 millioner kroner. Entreprenørene til ALLSKOG har også klart å komme seg gjennom et år hvor både tømmerbiler og skogsentreprenører har møtt store utfordringer.

– 2020 startet med en uproduktiv vinter med dårlige forhold og mildvær, og vi var derfor avhengig av en god barmarksesong. Da koronaviruset kom for fullt i mars, var vi svært usikker på hvordan det ville ramme vår næring, og mange titalls millioner i tap var verst tenkelig utfall for ALLSKOG. For ALLSKOG ble det avgjørende med støtteordninger for å få lønnsomhet i skogdriftene våre, sier Furberg.

Samtidig klarte ALLSKOG å opprettholde aktiviteten på planting og ungskogpleie. 5,2 millioner planter ble solgt, og det ble gjennomført 11 500 dekar med ungskogpleie, som var høyere enn året før.

Ved slutten av året begynte ting å se lysere ut. Støtteordningene til skognæringa fungerte, vaksine er på vei og tømmerprisen har begynt å gå i riktig retning.

– 2020 ble et krevende år, men jeg tror vi kommer styrket ut av denne perioden som et samvirke. Nå ser det lysere ut, vi har hatt et fantastisk stabilt vinterføre over mange uker, og vi vinner markedsandeler nettopp fordi vi har stått sammen gjennom en krevende periode, sier Furberg.