Solide tall i 2020 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Solide tall i 2020

Årsresultatet i konsernet Glommen Mjøsen Skog viser et overskudd før skatt på 672 millioner kroner i fjor.

– Vi er svært godt fornøyd med å ha klart å opprettholde både aktivitet og lønnsomhet i et krevende år, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog SA. Omsetningen for morselskapet ble nær 2 milliarder kroner og 13,2 milliarder kroner for konsernet.

Årsresultatet i konsernet Glommen Mjøsen Skog, inkludert Moelven Industrier ASA og Glommen Skog AS, viser et overskudd før skatt på 672 millioner kroner i fjor. Totalomsetningen ble 13,261 milliarder kroner. 

Økning i driftsresultatet

Heidi Hemstad, styreleder i Glommen Mjøsen Skog (Foto: Silje Ludvigsen).

Konsernets morselskap Glommen Mjøsen Skog SA, hadde i 2020 en omsetning på 1,985 milliarder kroner. Driftsresultatet ble 20 millioner kroner. Finansresultatet ble 48 millioner kroner, primært drevet av utbytte fra Moelven Industrier ASA.

– Verken vi eller noen andre visste våren 2020 hvordan dette året ville ende. Det er derfor med tilfredshet vi konstaterer at resultatene totalt sett ble gode, sier styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog. 

– Utviklingen vi har hatt det siste året gjør at vi er godt rustet også for framtidige utfordringer. Jeg takker alle som har bidratt til dette, og spesielt de ansatte som har tatt utfordringene på strak arm i en krevende tid, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog. 

Moelven Industrier med sterkt 2020

Glommen Mjøsen Skog eier nær 67 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA. Moelven står operasjonelt og finansielt godt rustet og har klart seg meget godt gjennom dette krevende året.

– Glommen Mjøsen Skog er svært tilfreds med driften og resultatene i Moelven Industrier, og vil berømme selskapet for den innsats som er nedlagt i 2020, sier Hemstad.

3,37 millioner kubikkmeter tømmer

Hovedforretningsområdet til Glommen Mjøsen Skog SA er omsetning av tømmer, som sammen med datterselskapet Glommen Skog AS, omsatte totalt 3,37 millioner kubikkmeter (m3) tømmer i 2020, mot 3,44 millioner m3 i 2019. 

– 2020 ble et svært spesielt år på mange måter. Skogbruket har knapt noen gang opplevd så store skifter i markedet på så kort tid, og det har vært utfordrende å etterkomme markedets behov gjennom året, sier Nordtun.

Samtidig som det hogges skog er det et viktig oppdrag for skogeierne å få opp igjen ny skog. I fjor ble det plantet 14,7 millioner skogplanter i Glommen Mjøsen Skogs område, som strekker seg fra helt nord i Innlandet til Halden i sør. Det er ny rekord i antall planter totalt sett for området.