Sopp kan ikke stoppe hogsten - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Sopp kan ikke stoppe hogsten

Dette er i korte trekk innholdet i en svensk domsavgjørelse som ble avsagt nylig.

Skogeier Henric Skane i Värmland fikk forbud mot å hogge fordi det var funnet soppen svartgubbe (sarcosoma globosum) på eiendommen hans. Han gikk til sak, og fikk støtte av det svenske skogeierforbundet (LRF Skogsägarna). Nå har mark- og miljøöverdomstolen avgjort at Artskyddsförordningen ikke kan stoppe hogsten. Dersom myndighetene ønsker å ta vare på soppen, må de istedet vurdere å gjøre området til et naturreservat. Da skal grunneier ha erstatning for vernet.

-Dommen er en seier for grunneierretten og rettsikkerheten gjennom at ingen skal kunne oppleve slike begrensninger i grunneierretten uten å få erstatning for det. Nå blir det tydelig at myndighetene ikke kan omgå grunnlovens beskyttelse av eiendomsretten, sier Sven Erik Hammer, styreleder i LRF Skogsägarna.

Les mer hos LRF Skogsägarna: