Spennende seminar om jakt og vilt som næring - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Spennende seminar om jakt og vilt som næring

Interessen for jaktturisme, naturbaserte opplevelser og lokalmat er i vinden som aldri før. La deg inspirere til å utvikle ressursene på skogseiendommen din.

Etterspørselen etter aktivitetsferier, opplevelser og lokalmat har økt gjennom mange år. Dermed har det oppstått et mulighetsrom for flere aktører med interesser i norsk utmark, til næringsutvikling knyttet til jakt og jaktopplevelser. Bli med på seminar og la deg inspirere!

Seminaret er en del av oppfølgingen av handlingsplanen for næringsutvikling basert på høstbart vilt, som Landbruks- og matdepartementet, sammen med Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, NORSKOG og Norges Jeger og Fiskerforbund, lanserte i mars 2019.

Arrangører er Innovasjon Norge og Skogbrukets Kursinstitutt, og seminaret vil bli åpnet av landbruks- og matminister Sandra Borch.

Inspirerende foredragsholdere og caser

For mange er det en stor lettelse å kunne møte andre mennesker igjen, og ikke minst å la seg inspirere av foredragsholdere i samme rom. På dette seminaret vil du blant annet få høre Kristian Olsen fra Statskog snakke om produktutvikling og salg av jakt i 2022. Og Johan Trygve Solheim fra Norsk Hjortesenter på Svanøy vil fortelle om hvordan vi skal få mer viltkjøtt ut til folket.

Videre vil jaktguide og jaktentreprenør Ove Lillengen fra Explore Sjåk og Frank Robert Lund fra Diana Jaktreiser dele av sine spennende erfaringer. Og ikke minst; Oddgeir Andersen fra NINA vil fortelle om potensialet for økt verdiskaping, og hva som skal til for å lykkes.

Du vil også få presentert et case fra Lena Flaten ved den svenske suksessen Flammans Skafferi. Flammans Skafferi går i front når det kommer til mat som puster kjærlighet til naturen, bærekraftig jordbruk, jegere, matprodusenter og bønder.

Hva skal til for å lykkes?

Og du vil få mange andre eksempler på hva som skal til for lykkes med verdiskaping innenfor dette området. Seminaret arrangeres 14.-15. juni 2022 på Biri (Honne Hotell og konferansesenter) og vil være særlig interessant for grunneiere, rettighetshavere, entreprenører, forvaltning og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.

Seminaret vil ta utgangspunkt i situasjonen på dette området i dag, og sammen med foredragsholdere og deltakere er målet å komme frem til gode tiltak og forslag til løsninger, for å kunne ta ut potensialet som ligger i økt næringsutvikling basert på høstbare viltressurser.

Se hele programmet her.

Meld deg på her!