Spørsmål og svar om biodrivstoff - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Spørsmål og svar om biodrivstoff

Klima- og miljødepartementet har lagt ut en oppklarende sak om biodrivstoff, som kan være nyttig for mange å lese.

Omstilling til fornybar energi i transportsektoren er viktig av mange grunner: Først og fremst handler det om å redusere klimagassutslippene. Det handler også om å oppfylle våre forpliktelser overfor EU gjennom fornybardirektivet og drivstoffkvalitetsdirektivet. Det er også viktig for å sikre den grønne konkurransekraften i framtiden, skriver departementet.