Stabil jegerstand - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Stabil jegerstand

Vi har fremdeles et høyt antall aktive jegere i landet. Hver høst drar omtrent 140 000 nordmenn til skogs eller fjells med rifle og hagle.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at vi hadde 139 770 aktive jegere på jakt under fjorårets jaktår. Aktive jegere endrer seg lite fra år til år, men det kan være hendelser som påvirker tallene noe.  Det som peker seg ut i de ferske tallene er at færre har jaktet rein, mens flere har jaktet rype. Et jaktår går fra 1. april til 31. mars året etter. Selv om over en halv million nordmenn står oppført i jegerregisteret, er det langt fra alle som løser jegeravgiftskort (ca. 200 000), og altså enda litt færre som faktisk drar ut på jakt.

Statistikken viser en liten nedgang i aktive jegere fra året før, men det skyldes i hovedsak den markerte nedgangen for villreinjakta både i Nordfjella og på Hardangervidda.

– Antallet jegere endrer seg lite fra år til år. Fra år til år er det spesielle hendelser som for eksempel freding av rype i mange kommuner for noen år siden, eller situasjonen rundt villreinen nå som gjør at antallet endrer seg, opplyser Terje Olav Rundtom i Statistisk Sentralbyrå.

Skrantesyke og færre fellingstillatelser

Det ble gitt betydelig færre fellingstillatelse på Hardangervidda i år. I Nordfjella er dessuten en stor del av stammen skutt ned som en følge av bekjempelse av skrantesyke. Dermed er det bare registrert 7 620 som jaktet på villrein forrige jaktår, det er en markant nedgang på 23 prosent fra jaktåret 17/18.

Hardangervidda er landets største villreinområde. Høsten 2018 ble det skutt om lag 700 villrein i dette området, som er en halvering av antall felte dyr sammenlignet med forrige jaktår. Fellingskvoten ble redusert fra nesten 10 000 dyr i 2017 til 1 500 i 2018.

– De siste årene har fellingskvoten vært stor, og en har trolig anslått at det har vært flere dyr på vidda enn det som var realiteten, forklarer seniorrådgiver i SSB Trond Amund Steinset.

Flere rypejegere

Ser vi på antallet som jaktet på rype har vi en fremgang på seks prosent, med 47 900 jegere totalt. Det er en markant økning. Totalt er det en nedgang på 1,4 prosent av jegere som jaktet totalt, fordelt på alle jaktformer.

Se hele oversikten under:

Jegere på jakt 2018-19 Kilde: SSB