Standard for et bærekraftig skogbruk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Standard for et bærekraftig skogbruk

Norsk PEFC Skogstandard revideres hvert femte år – sist i 2016, som skal gjelde fram til januar 2021. Dette skjer etter retningslinjene fastsatt av PEFCs internasjonale krav til skogsertifisering.

Av: Anders Hals
access_time Publisert

Ved hovedrevisjonen i 2016 ble samtlige deler av skogsertifiseringssystemet til PEFC Norge revidert og tilpasset ny kunnskap, samt PEFCs internasjonale krav. Dette er krav alle norske skogeiere må forholde seg til og etterleve om de skal få omsatt tømmer. Slik sett kan en gjerne si at standarden, med alle sine 27 kravpunkter, er en del av de til enhver tid gjeldende leveringsbetingelser i Norge.

Det er altså opp til den enkelte skogeier – om vedkommende gjør skogsarbeidet sjøl, å etterleve alle de 27 kravpunktene. Det er kanskje tvilsomt om en og samme skogeier er berørt av samtlige kravpunkter ved ei og samme drift, men det blir litt som å kjøre bil – fartsgrenser og trafikkregler gjelder overalt og til enhver tid, selv om en bare skal en tur til butikken.

Enhver skogeier plikter altså å sette seg inn i denne standarden. Det kan gjøres på flere måter. Noen har kanskje de nødvendige kunnskaper på forhånd og kan signere en avtale med kjøper. Andre tar innføringen via en studiering, atter andre sette seg inn i standarden gjennom fjernundervisning, eller de deltar i tradisjonelle kurs med foreleser – kurs som er to-delte bestående av en i dag med teoriundervisning, og en dag ute i felt, der man ser ulike forhold i praksis.

Mulighetene er flere, og skogeier plikter ikke delta i noen form for organisert opplæring, men man plikter å sette seg inn i standarden og å kunne innholdet i den. Skogeierandelslagene vil kunne gi mer informasjon om lokale kurs eller andre tiltak i så henseende.

Til undervisningen er det laget et kurshefte: Norsk PEFC Standard – Standard for et bærekraftig norsk skogbruk. Heftet er utarbeidet i samarbeid mellom Norges Skogeierforbund, Norskog og Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs). Trygve Øvergård fra Skogkurs har vært redaktør, i nært samarbeid med Svein M. Søgnen i Norges Skogeierforbund og Erling Bergsaker i Norskog.

Kursheftet gir en grundig og god gjennomgang av hva som ligger til grunn for hele PEFC-ordningen, samt alle kravpunktene i tilknytning til standarden. Heftet bør, i dagens regime for forvaltning av skog, hogst og omsetning av tømmer m.m., være et obligatorisk innslag i enhver skogeiers bokhylle.

I heftet er kravpunktene gjengitt ordrett. De praktiske rådene om gjennomføring som er gitt til hvert enkelt kravpunkt, er ikke en formell del av sertifiseringskravet, men råd gitt av organisasjonene ut fra et ønske om å oppnå mest mulig lik forståelse og praksis.

Som skogeiere kan man naturligvis ha sine egne meninger om innholdet og enkelte av kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard, men den som vil levere tømmer har egentlig ikke noe annet valg enn å følge standarden. Man kan være så uenig man bare vil i innholdet og kravene, men for igjen å bruke et bilde fra trafikken – den som utfordrer reglene for høyrekjøring, vil garantert få problemer.