Startet produksjon av voksede planter - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Startet produksjon av voksede planter

Norgesplanter AS startet 1. desember produksjon av voksede granplanter på sitt produksjonsanlegg i Hokksund. Voksen skal forhindre angrep av gransnutebiller på de unge plantene.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Norgesplanter AS har investert rundt 15 millioner kroner i en ny produksjonslinje for granplanter ved planteskolen i Hokksund. En betydelig del av denne investeringen har vært å installere et helt nytt produksjonsanlegg som skal påføre de små granplantene en voks som gjør at granstutebillen ikke angriper dem.

Lars Kilhle, ønsket velkommen til åpningen av den nye vokselinjen.

‐ I første omgang tar vi sikte på å vokse rundt to til tre millioner planter på anlegget. Etter hvert er målet å vokse rundt åtte millioner planter årlig, sier daglig leder for Norgesplanter AS, Lars Kihle.

De to skogselskapene i Telemark og Buskerud etablerte fra 1. januar 2017 Norgesplanter AS, som et felles selskap for de to tidligere planteskolene i henholdsvis Hokksund og Gvarv.

‐ Noe av bakgrunnen for denne fusjonen var å få til en samordning av planteproduksjonen ved de to planteskolene, og dermed en mer kostnadseffektiv produksjon. I tillegg ga fusjonen oss finansiell styrke til å gjøre nødvendige investeringer i oppgradering av anlegget og å etablere en ny vokselinje i Norge, forteller Kihle videre.

Sverre Siljan og Olav A. Veum fikk æren av å kjøre i gang det nye vokseanlegget i Hokksund.

Den nye vokselinjen ble altså formelt åpnet 1. desember i år, ved at styreleder Sverre Siljan i Norgesplanter og Olav Veum i Norges Skogeierforbund klippet snora og trykket på knappen for den aller første voksproduksjonen. Rundt 50 gjester var invitert til den høytidelige åpningen, som ble feiret med både helgrillet hjort og marsipankake til gjestene.

Selve voksingen foregår ved at de små plantene på ett til to år lastes inn i den helautomatiske maskinen der de via et samlebånd føres gjennom et voksekammer hvor varm voks sprøytes på den nederste delen av plantestammen. Planten snurrer to ganger rundt sin egen akse mens voksen påføres, slik at den får et dobbelt lag av voksen. Voksen er laget av et biologisk materiale som både skal være bedre og mer miljøvennlig enn tidligere kjemiske preparater, som har blitt benyttet for å forsøke å unngå angrep fra gransnutebiller.

Ifølge Lars Kihle vil voksingen i seg selv gi et påslag på planteprisen ut fra Norgesplanter på 60-80 øre per plante. – Målet og håpet er likevel at redusert gnag fra gransnutebillen og dermed økt overlevelse og bedre vekst blant ungplantene, skal gjøre at dette til en god investering over tid for skogeierne, selv om de må betale litt mer for plantene ved innkjøp, sier Kihle.

Hele brett med små granplanter kjøres inn i maskinen for voksing.
Plantene plasseres på et samlebånd som fører dem inn i voksekammeret der voksen sprøytes på i to lag.

Sverre Siljan, som er styreleder både i Norgesplanter AS og i Skogselskapet i Telemark, var også full av lovord rundt den satsingen selskapet nå gjør både i forhold til å få en mer effektiv planteproduksjon og den nye vokselinjen i Hokksund.

‐ Jeg er stolt over å se at vi har fått opp et slikt nytt og fint anlegg på så kort tid, sa han i sin hilsningstale på åpningsdagen. Selve maskinene som skal produsere de voksede plantene er kjøpt inn fra Nederland, via et dansk selskap.

‐ Teknikken som brukes er patentertog er helt unik i Norge, slo Siljan fast. Det nye anlegget i Hokksund blir det andre i Norge som kan tilby voksede granplanter. Skogplanter østnorge AS på Biri har allerede levert voksede planter i noen år, men blir nå altså supplert av det nye anlegget i Hokksund.

Voksen, som er biologisk og miljøvennlig, ligger i et eget smeltekammer før den påføres plantene.

‐ Markedet for plantene fra Hokksund vil i første rekke være på Sørøstlandet, med Agderfylkene, Vestfold, Buskerud, Telemark, samt deler av Oppland og Østfold, anslår Lars Kihle. Han er ikke bekymret for at markedet for voksede planter ikke skal være stort nok for produksjonen både ved Hokksund og Biri. – Jeg tror etterspørselen vil overstige produksjonen i flere år framover, så vi er ikke bekymret for den investeringen vi har gjort verken i vokseanlegget eller i det øvrige produksjonsanlegget, sier han til Magasinet Skog.

Også styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav A. Veum var optimist på Norgesplanters vegne, da han holdt sin hilsningstale på åpningsdagen.
‐ Det er ikke hver dag vi kan delta på åpningen av nye produksjonsanlegg med så mye innovasjon og utvikling i skognæringen. Det at Norgesplanter både satser på å effektivisere planteproduksjonen for å kunne tilby bedre og rimeligere plantemateriale, og samtidig starter produksjon av voksede planter, er et formidabelt løft for hele næringen. Vi opplever nå en gryende optimisme og økt satsing i hele skognæringen, og dette vil også påvirke behovet for planter i årene som kommer. Jeg tror derfor timingen knapt kunne vært bedre for den satsingen som Norgesplanter nå gjør, slo han fast.

Den nye maskinen brukte ikke mange minuttene på å gjøre flere bunter med voksede planter klare for salg.

Det var også mange andre som ønsket å hilse til ansatte og styret i Norgesplanter på åpningsdagen. Både Trygve Enger fra Det norske Skogselskap, Inger Fløystad fra NIBIO, Ellen Finne fra Fylkesmannen i Vestfold, Paul Erik Andersen fra den danske maskinleverandøren, Rune Groven fra Fylkesmannen i Buskerud og Anders Hals fra Skogselskapet i Buskerud var blant gratulantene.

Tor Anton Andersen (t.v. ved hjorten) og Vegar Hvamb  hadde sammen med flere andre fra Skogselskapene i Vestfold, Telemark og Buskerud grillet en hel hjort som gjestene fikk smake etter åpningen av anlegget i Hokksund.