Statens anke avvist - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Statens anke avvist

I formiddag kom beskjeden fra Storkammeret i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg: statens anke i tomtefestesaken er ikke akseptert.  - Vi er glade for at anken ikke ble tillatt fremmet til behandling i Storkammeret, og at Menneskerettsdomstolens dom av 12. juni 2012 nå er endelig, sier styreleder Olav A. Veum i Norges Skogeierforbund.

-Vi mener at lovgiver nå må starte arbeidet med å endre tomtefestelovens § 33, og finne fram til en balansert løsning som gir både grunneier og tomtefester del i verdistigningen. Skogeierforbundet forventer å bli involvert i denne prosessen framover, sier Veum.

Han mener videre det vil være uheldig om det midlertidige lovforslaget om tomtefestelovens § 33 blir vedtatt. Både grunneiere og tomtefestere har behov for forutsigbarhet, og derfor er det viktig at arbeidet med en varig løsning må starte opp nå, sier Veum.

Sakens bakgrunn:
Tomtefesteloven paragraf 33 gir i dag 100 prosent av verdistigningen til fester og intet av verdistigningen til eier av tomten. Den europeiske menneskerettsdomstolen fant at tomtefesteloven § 33 krenker Menneskerettskonvensjonens bestemmelser om vern av eiendomsrett, og påpekte at det må være en rimelig økonomisk balanse mellom grunneier og fester ved forlengelse av festeforhold.  Dommen var enstemmig.