Status for rovdyrene i Norge - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Status for rovdyrene i Norge

Det er en oppgang i jervekull og bjørnekull i Norge, mens det er noen færre ulvekull enn året før. Det viser Rovdatas innrapportering på bestandsstatus for de fire store rovdyrene.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Rovdata gir hvert år Miljødirektoratet en bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge. Årets rapportering viser at det våren og sommeren 2018 ble påvist 58 jervekull i landet. Det er en oppgang fra 40 kull året før, som for øvrig var det laveste antall jervekull registrert siden 2002.

– Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull og bestanden var i fjor over målet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata i en artikkel på deres hjemmeside. .

Gjennom innsamling og DNA-analyser av prøver ble det registrert 138 brunbjørn i Norge i fjor. Det er en oppgang på 13 individer, fra 125 bjørner i 2017.

– Ut fra antall binner er det beregnet at det ble født åtte (7,7) kull i 2018. Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull og bestanden var derfor under målet, forklarer Kindberg.

Over bestandsmålet for ulv

Den siste foreløpige statusrapporten fra vinterens bestandsregistrering av ulv viser at det i vinter ble påvist valpekull i fem helnorske revir og seks grenserevir.

Stortingets bestandsmål for ulv i Norge er 4-6 årlige valpekull, hvorav minst tre av kullene skal vokse opp i helnorske revir.

– Dersom man legger Stortingets beregninger av bestandsmål for ynglinger til grunn, der ett kull i grenserevir teller som 0,5 og deles mellom Norge og Sverige, gir det 8 ulvekull i Norge. Det er 2,5 kull færre enn året før. Bestanden er fortsatt over bestandsmålet i 2018, sier Kindberg.

Det ble i registreringssesongen påvist valpekull i de helnorske revirene Deisjøen, Letjenna, Kynna, Mangen og Østmarka, samt i grenserevirene Flisdalen, Sotsjøen, Rømskog, Brännan, Bograngen og Kölviken.

Vinteren 2018-2019 er det registrert 103-106 ulver i Norge, hvorav 64-66 i helnorske revir og 39-40 i grenserevir.

Resultatene fra vinterens registrering av familiegrupper av gaupe over hele landet vil ikke være klare før 1. juni i år.