Steinsbrua er ikke lenger en flaskehals - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Steinsbrua er ikke lenger en flaskehals

Steinsbrua på fylkesvei 21 i Aremark kommune har vært én av de aller største flaskehalsene for skognæringen. Men nå er Steinsbrua ferdig forsterket og skrevet opp til Bk 10/60 tonn på permanent basis. - Dette er gode nyheter. Det er viktig å få frem tømmeret på en mest mulig rasjonell og effektiv måte. Størst betydning vil dette ha for Norske Skog Saugbrugs i Halden, sier organisasjonssjef i Viken Skog Olav Bjella.

Steinsbrua er en av de aller viktigste flaskehalsene på fylkesvegnettet. Brua har vært tillatt for 56 tonn totalvekt, men fra oktober 2016 ble den skrevet ned til 50 tonn. Det skriver Viken Skog i en pressemelding.

Årlig har det vært transportert ca 2500 lass eller 100 000 kubikk virke over brua, det meste til Norske Skog Saugbrugs. En del av transporten kommer fra Sverige via E18, og lange transportavstander gjør at kostnadene er forholdsvis høye.

-Etter at brua ble nedklassifisert har man i stedet for kjøring med mindre lass valgt et omkjøringsalternativ, men det er ingen god løsning å lede større virkestrømmer inn på mindre veier selv om dette reduserer merkostnadene noe, sier Bjella.

Organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog.

Avhengig av konkurransekraft og en effektiv verdikjede

Administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs Kjell-Arve Kure mener dette er et av de mest lønnsomme prosjektene.

-Norske Skog Saugbrugs er avhengig konkurransekraft og en effektiv verdikjede i en tøff internasjonal konkurranse. Opprusting av Steinsbrua er et meget viktig lokalt bidrag, sier han.

Bruprogrammet er en suksess

– Bruprogrammet er ett ledd i en strategi for å effektivisere skognæringens transporter. Det vil gi reduserte kostnader, færre kjøretøyer på vegene og reduserte utslipp, sier Dag Skjølaas, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

‐ Hvis alt går som forutsatt får vi forsterket 39 bruer for de første 170 mill. kronene. Mange av prosjektene er «småprosjekter», men noen prosjekter er såpass store prosjekter (15-25 mill.kr) at vi var usikre på om det var mulig å få dem med. Så langt ser det ut som om vi kan få til ganske mye for det som i denne sammenheng er begrensede midler. Til sammen kan det bli 60-70 bruer, sier Skjølaas.