Stolte av skogen i Åmot - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Stolte av skogen i Åmot

Åmot kommune i Østerdalen er en av landets ti største skogkommuner. Nå ønsker kommunen og skogeierne at åmotingene både skal få økt sin kunnskap om skogen og bli enda stoltere av den. En egen skog-brosjyre […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

– Vi ønsker å vekke nysgjerrighet, identitet og stolthet. Skogen er en viktig kilde både til inntekter og til et rikt friluftsliv i Åmot, og vi ønsker derfor å gi skogen økt oppmerksomhet hos innbyggerne, forteller Jesper Engen, han er enhetsleder for skog i Åmodt kommune. Kommunen har utarbeidet den nye skog-brosjyren i samarbeid med kontaktutvalget for skog og Skogselskapet i Hedmark.
Folderen, som har fått navnet «Skogen vår» er utformet med tanke på være en del av det pedagogiske opplegget i både skoler og barnehager. Det er derfor lagt stor vekt på at innholdet skal være enkelt og lett forståelig for alle, fra de yngste, til de eldste – som kanskje har glemt gammel barnelærdom. Brosjyren har mang tegninger og illustrasjoner, og er spekket med fakta om skogen i Åmot og dens betydning både for næringsliv og innbyggerne.

Blant opplysningene man finner i folderen er:

  • 75 % av Åmot kommune er dekket med skog.
  • Det bor 400 skogeiere i kommunen.
  • I 2015 ble det hogd 200.000 kubikkmeter (m3) med tømmer til en bruttoverdi på 70 millioner kroner.
  • De lokale ringvirkningene fra skogens næringskjede er på rundt 50 millioner kroner.
  • 2700 eneboliger kan årlig blir bygget av tømmeret som hogges i Åmot kommune (dette er altså mer enn hva kommunen selv har av husstander – 2400).
  • I 2016 ble det plantet ut en million nye planter etter hogst på rundt 5000 dekar (ca. 700 fotballbaner).

– I tillegg til informasjon rundt skogen i Åmot, forsøker folderen også å forklare viktige begreper som fotosyntesen, det grønne skiftet og hvordan alt som i dag lages av olje også kunne vært lagd av tre, forteller Engel.

– Vi håper brosjyren skal bidra til at befolkningen i Åmot bruker skogen enda mer aktivt enn i dag. Kanskje kan også andre skog-kommuner rundt om i ladet vårt få et godt tips og gjøre noe tilsvarende som det vi har gjort i Åmot. Det er viktig å synliggjøre skogens muligheter og verdier, slår han fast.

Prosjektet har også resultert i en egen nettside om skogen i Åmot. Den finner du på www.skogeniamot.no.