Stor fare for barkbilleangrep - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Stor fare for barkbilleangrep

Landbruksdirektoratet og NIBIO varsler om høy risiko for barkbilleangrep på Sørlandet og deler av Østlandet. Skogeiere bør sjekke skogen sin.

Varselet om høy risiko for barkbilleangrep som Landbruksdirektoratet og NIBIO nå kommer med, er det første i sitt slag og er gjort mulig gjennom et nytt verktøyet som er utviklet for å overvåke barekbillebestanden.

Det er plassert ut fangstfeller i et nettverk i fylkene som inngår i sonene det varsles for. Fire ganger i løpet av sesongen telles antall biller i fellene, men i tidligere år har ikke resultatene blitt gjort kjent før utpå høsten, etter barkbillesesongen.  Nå rapporteres det flere ganger gjennom sesongen og antall biller man finner i fellene danner grunnlag for risikovurderingen. 

Svært mange biller i fellene

Seniorforsker Paal Krokene tømmer en barkbillefelle. Foto: Preben Forberg / Forskning.no

Risikovarselet som nå er offentliggjort gjelder Agder, Vestfold, Østfold, Oslo, de sørlige delene av Buskerud og Telemark og deler av Akershus. Varselet baserer seg på fellefangster i ukene 21 og 24. Det var varmt i denne perioden og det ble funnet til dels store mengder biller lokalt i fellene. 

Paal Krokene er seniorforsker hos Nibio og har vært med på å lage barkbillevarslene. Han understreker at varselet om høy risiko kun gjelder lokalt i de omtalte områdene.

‐ Det er særlig deler av Vestfold som har forhøyet risiko. Varselet er også gitt med høy usikkerhet, sier Krokene.

Sjekk skogen

Både AT Skog SA, Viken Skog SA og Glommen Mjøsen Skog SA oppfordrer skogeiere til å sjekke skogen sin. Med rask respons fra skogeierne, kan mye skog reddes før den tørker ut. Skadet tømmer bør tas ut av skogen så fort som mulig.

‐ Fra barkbillene angriper et tre til den nye generasjonen med biller flyr ut, kan det ta flere måneder. Den nye generasjonen er ferdig utviklet etter 5-6 uker i de varmeste lokalitetene, men som regel oppholder de seg en stund under barken før de flyr ut, sier Krokene.

Skogeiere må derfor oppsøke granbestand i skogen sin regelmessig gjennom hele sommeren og se etter granbarkbiller. Jo tidligere en oppdager nye billeangrep, jo mer effektiv blir kampen mot billene – og mer av tømmerverdien kan reddes.

‐ Alle selv kan følge med på hvor langt billenes utvikling har kommet ved å gå inn på barkbilleovervåkingen under Skogportalen på Kilden, sier Krokene.

Skjermdump fra kilden.nibio.no. Ved å klikke på en av fellelokalitetene (kartlag Fellefangst/generasjoner) kan man se generasjonsberegning – se bildet over med et eksempel fra Ås, der utviklingen var 74 % fullført for to dager siden.

Mer informasjon om barkebiller og hva du som skogeier bør gjøre, finner du hos Landbruksdirektoratet, Nibio, AT Skog, Viken Skog og Glommen Mjøsen Skog.

Her finner du også to filmer, en om hvordan du kan kjenne igjen stor granbarkbille og en om hvordan du kan kjenne igjen granbarkebillen sine gangsystemer under barken. Filmene er laget av Paal Krokene og Isabella Børja ved Nibio.