Stor interesse for å studere skogfag - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Stor interesse for å studere skogfag

Tall fra hovedopptaket til universiteter og høyskoler i Norge, viser at 72 framtidige studenter ønsker å starte på en skogfaglig bachelorgrad enten ved NMBU eller Høyskolen i Innlandet.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Søkningen til skog- og utmarksfagene ved de to studiestedene som tilbyr slik høyskole- og universitetsutdanning i Norge, holder seg på et høyt nivå. Det viser tallene fra hovedopptaket ved Samordna opptak per 19. juli i år.

Totalt har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås og Høgskolen i Innlandet (INN) ved Campus Evenstad en opptaksramme på 45 studieplasser på bachelor i skogfag/skogbruk. I tillegg tilbyr INN 25 studieplasser på bachelor i utmarksforvaltning.

Alle disse studieplassene ser det ut til at de to studiestedene fint vil ha fylt opp når et nytt studieår starter i august. Totalt har 72 framtidige studenter satt skogfag/skogbruk som sitt førstevalg, mens 38 ønsker å studere utmarksforvaltning.

Om vi begynner ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, så viser tallene etter hovedopptaket fra Samordna opptak at totalt 285 studenter har søkt om en plass på bachelor skogfag. Av disse hadde 53 skogfag som sitt førstevalg. NMBU har en opptaksramme på 25 plasser på skogfag, og de har sendt ut totalt 46 tilbud om opptak til dette studiet. Svarfristen for de som har fått tilbudet er 24. juli.

NMBU er det eneste stedet i Norge man kan ta en ren skogfaglig masterutdannelse (2-årig påbygning etter bachelorgraden). Til dette studiet, som tas opp lokalt hos NMBU – ikke via Samordna opptak, har NMBU sendt ut 29 tilbud om studieplass. Her er svarfristen 26. juni.

Tallene for 2018 ved NMBU er omtrent på nivå med fjoråret. Da søkte 287 om opptak på skogfag og 44 hadde skogfag som førsteprioritet. NMBU sendte ut 55 tilbud og fikk 34 ja-svar. På masterstudiet i fjor sendte universitet ut 25 tilbud og fikk 15 ja-svar.

Høgskolen i Innlandet (INN) tilbyr en bachelorgrad i skogbruk ved Campus Evenstad i Sør-Østerdalen. INN har etter hovedopptaket ved Samordna opptak registrert totalt 130 søkere, hvorav 19 har skogbruk som sitt førstevalg. Høyskolen har en opptaksramme på 20 studieplasser og har sendt ut 34 tilbud om studieplass.

I tillegg tilbyr INN på Campus Evenstad også et bachelorstudium i utmarksforvaltning. Her viser tall fra samordna opptak at 189 har søkt om plass, hvorav 38 hadde dette studiet som sitt førstevalg. Høyskolen har sendt ut 43 tilbud om studieplass.

Også ved INN er søkningen nokså stabil fra 2017 til i år. I fjor hadde høyskolen 26 kandidater som hadde skogbruk som sitt førstevalg, mens 42 hadde utmarksforvaltning som sitt førstevalg. På samme tidspunkt i fjor hadde høyskolen sendt ut 37 tilbud på skogbruk og 46 på utmarksforvaltning.