Stor økning i hogsten - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Stor økning i hogsten

Små skogeiendommer står for mye av økningen i hogsten, skriver Landbruks- og matdepartementet.

De siste 20 årene har gjennomsnittelig, årlig hogstvolum økt fra 300 til over 700 kubikkmeter. På de minste skogeiendommene har den årlige gjennomsnittshogsten mer enn tredoblet seg fra 1996. Skogeiendommer på under 1000 dekar sto for to tredjedeler av økningen i hogstkvantumet fra 1996 til 2015. Av dette sto de små skogeiendommene for mer enn halvparten.

Les mer om saken på Landbruks- og matdepartementets nettside og på SSB.no