Stor optimisme i AT Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Stor optimisme i AT Skog

AT Skog oppnådde i 2017 et driftsresultat på 11,4 millioner kroner og et resultat før skatt på 16,5 millioner kroner. Andelslaget omsatte i fjor godt over 1 million kubikkmeter – det høyeste siden 2001.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

AT Skog har en god posisjon i den norske og internasjonale skognæringen. I 2017 har AT Skog jobbet effektivt og målrettet med operasjonalisering av strategi, stadig forbedring av produktivitet og nye forretningsmodeller for økt konkurransekraft og lønnsomhet. AT Skog jobber hele tiden med å posisjonere seg som en foretrukken samarbeidspartner hos våre kunder. Dette målet skal sikre
skogeierne i Agder og Telemark gode betingelser i et stadig mer kompleks og internasjonalt tømmermarked.

‐ Vi legger bak oss ett år med betydelig økning i omsatt tømmervolum og i sum et godt økonomisk resultat. Med dette styrker vi posisjonen for våre skogeiere i et stadig mer konkurranseutsatt og komplisert tømmermarked, sier styreleder Olav A. Veum i en pressemelding fra selskapet.

‐ Vi legger bak oss ett år med betydelig økning i omsatt tømmervolum og i sum et godt økonomisk resultat. Olav A. Veum.

 

Gjennomsnittlig pris til skogeier på gran sagtømmer, har vært 430 kroner, mens på furu sagtømmer har snittet vært 390 kroner. Andelseier- og stordriftstillegg på til sammen 20 kroner per kubikkmeter (m³), kommer i tillegg til dette.

Prisoppgangen på gran sagtømmer har i 2017 vært 7,0 %, mens den på furu har vært 6,6 %. På slutten av året skjedde en positiv prisoppgang på massevirke og energivirke, som først vil gi effekt i 2018.

AT Skog opplever stor etterspørsel etter planter og har solgt mer enn 2,2 millioner i 2017. Det er en vekst på hele 10 % sammenlignet med 2016.

‐ Med stadig økende fart fra stubbe til kunde, bedret produktivitet, utvikling og god styring og kontroll, sikrer vi AT Skog sin konkurransekraft, sier administrerende direktør Anders R. Øynes.

‐ AT Skog jobber kontinuerlig for å bedre rammevilkårene for et aktivt skogbruk, slik at vi kan levere fornybart råstoff. Skogen har en sentral rolle i klimasammenheng. Større aktivitet i skogene er derfor et mål. Mer planting, mer ungskogpleie og mer hogst vil i de aller fleste tilfeller resultere i bedre klima på sikt. God logistikk er avgjørende for skognæringen. Arbeidet for bedre veier, som tillater kjøring med 60 tonn  totalvekt, er fortsatt et prioritert område. Vi har i 2017 intensivert dette arbeidet med fokus på kommunale veier, skriver selskapet i pressemeldingen.