Stor skogbrannfare - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Stor skogbrannfare

Det meldes om økt skogbrannfare på store deler av Østlandet. Om det ikke kommer nedbør av betydning vil fareområdet også bre seg til Rogaland og Trøndelag.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) overvåker skogbrannfaren i Norge, og de melder om farevarsel oransje i ulike deler av landet. Farevarsel oransje brukes når situasjonen betegnes som alvorlig.  

–  Skogbrannfaren er økende med farevarsel oransje for enkelte områder i Viken, Innlandet, Agder, Vestfold og Telemark. Dersom det ikke jevnlig kommer nedbør av betydning vil skog-, gress- og lyngbrannfaren også øke fra Rogaland til Trøndelag, opplyser Johan Marius Ly, avdelingsdirektør Forebygging og sikkerhet, DSB.  

–  Hvordan er beredskapen nå?

Brann- og redningsvesenene melder om at de har hatt god effekt av iverksatte smittevernstiltak og at det for det overordnende bildet er grønn status på beredskapen. DSB har i tillegg to skogbrannhelikopter i beredskap. Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar, men staten setter inn skogbrannhelikopter ved behov. Sammen med skogbrannhelikopter får den lokale brannsjefen også lederstøtte fra skogbranneksperter. Sivilforsvaret kan dessuten bistå med mannskaper og utstyr ved skogbranner, sier Johan Marius Ly.

DSB følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende hvilken helikopterberedskap vi må ha for å gi brann- og redningsvesenet tilstrekkelig støtte.

 – Hvordan påvirker ferdselen av så mange ute på tur i skog og mark? Øker det skogbrannfaren?

– Relatert til skogbrannfaren er dette kun en utfordring i sør. Økt bruk av den flotte naturen gir større utfordringer dersom det ikke samtidig tas hensyn til den økte skogbrannfaren.

Så langt er det ikke meldt om et høyere antall skog og lyngbrann i år enn vanlig. DSB melder ellers om at det generelle bålforbudet har trådt i kraft.