Store skader etter Hans - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Store skader etter Hans

– Vi kan slå fast at ekstremværet har gått hardt ut over skogbilvegene, veger og jernbane. Det vil gjøre en stram råvaresituasjon for tømmer enda strammere, sa Per Skorge til landbruks- og matministeren torsdag.

Landbruksminister, Geir Pollestad (Sp) innkalte landbrukets organisasjoner til kontaktmøte torsdag ettermiddag etter ekstremværet Hans sine herjinger.

Geografisk sett er det områdene vest på Østlandet som er hardest rammet, Hallingdal, Valdres, Land, Gudbrandsdalen, Ringerike, Hadeland og Romerike.

– Stengte veger og toglinjer kan påvirke virkesforsyningen til industrien. Så langt ser det ut til at vi klarer å levere tilstrekkelig med tømmer til industrien, men situasjonen er uoversiktlig, og kan raskt endre seg. Det er små virkeslagre ved skogbilveger, og lite virke på lager hos industrien. Det skal godt gjøres å finne skogsbilveger i de hardest rammede områdene som ikke har skader, sa administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge under møtet.

Mange sikkerhetstiltak og redusert drift

Det er svært bløtt i terrenget. Områder der det er planlagt skogsdrift i bratt terreng, eller i terreng med liten bæreevne, må vente av hensyn til risiko for kjøreskader og erosjon.

– Det er viktig å skape trygghet rundt Naturskadeordningen. Tilstrekkelig administrativ kapasitet er avgjørende, slik at saksbehandlingen ikke drar ut i tid.

For skogbrukets del bekrefter denne hendelsen behovet for økte investeringer til modernisering og tilpasning av skogsvegnettet til et endret klima.

Statsråd Geir Pollestad pekte særlig på utfordringene for gårdsbruk som har store skader på bygninger, avlinger og veier. I nåværende fase er skadeforebygging det viktigste.

Myndighetene vil legge til rette for god informasjon om naturskadeordningene. Det vil blant annet bli utarbeidet et kort informasjonsnotat som organisasjonene kan formidle videre til sine medlemmer.