Størst andel 60 tonn i Buskerud - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Størst andel 60 tonn i Buskerud

Buskerud har åpnet størst andel av fylkesvegnettet for 60 tonn. Det er nå tillatt å kjøre 24 meter lange og 60 tonn tunge tømmervogntog på 89 % av fylkesvegnettet i Buskerud. I Østfold, Vestfold og Telemark ligger andelen mellom 75 og 78 %.

Tillatt vogntoglengde og totalvekt for tømmervogntog ble økt til 24 meter og 60 tonn høsten 2013. Etter dette har Statens vegvesen sammen med fylkeskommunene og skognæringen arbeidet for å få åpnet mest mulig av vegnettet for kjøring med «langhenger» og fulle lass. År for år har andelen med 24 meter og 60 tonn økt både på riks-, fylkes- og kommunale veger.

Sommeren 2015 satte Statens vegvesen i gang en systematisk gjennomgang av bruene på fylkesvegnettet. Det førte til at arbeidet med bruer kunne gjennomføres mer rasjonelt, og det har bidratt til god framdrift. Ved å eliminere usikkerhet om hvilke belastninger de ulike bruene tåler, har det vært mulig å skrive opp mye av fylkesvegnettet uten å gjøre investeringer.

Gjennomgangen av veglistene omfatter også oppskriving av tillatt vogntoglengde fra 12,4 og 15 meter til 19,5 meter. På Vestlandet er dette viktig. Her er det fortsatt slik at én av fire fylkesveger og tre av fire kommunale veger ikke kan trafikkeres lovlig med tømmerbil med tilhenger.
I mange fylker gjenstår det også mye arbeid med det kommunale vegnettet.