Støtte til å bygge i høyden - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Støtte til å bygge i høyden

Støren Treindustri AS utvikler bærekraftige og innovative høye trebygg. Nå har bedriften fått 6,6 millioner kroner av Forskningsrådet til prosjektet Bærekraftige og innovative trebygg opptil 8 etasjer med bindingsverk.

Av: Marius Lippestad
access_time Publisert

– Støren Treindustri AS har i mer enn 50 år levert prefabrikerte trebygg til ulike formål. I mange år var vi hovedsakelig rettet inn mot produksjon av standardmodeller av småhusbebyggelse til boligformål, men de siste 15-20 årene har bedriften kun drevet med masseprodusert skreddersøm, opplyser Rune Johnsen, administrerende direktør i Støren Treindustri AS.

Rune Johnsen daglig leder i Støren Treindustri AS. Foto: Støren Treindustri AS

– Det betyr kort sagt at vi omtrent aldri lager et likt produkt, men at byggene og løsningene våre tilpasses det enkelte prosjekt, og hva våre kunder ønsker og har behov for i hvert enkelt tilfelle. Vi tilpasser både prosjektering, produksjon, løsninger og montasjen til det kundene vil ha og leverer både boliger, næringsbygg, omsorgsboliger, skoler, barnehager, mindre og mellomstore hoteller, samt brannstasjoner, opplyser han.

– Befolkningsøkning og økt urbanisering med flere folk som bor i tettsteder og byer, samt sterkere og sterkere krav. Med hensyn til bærekraftige løsninger som omfatter både lønnsomhet og miljøvennlige produkter, gjør at det markedet vi konkurrerer om dreies mer og mer mot leiligheter og høyere bygg enn det vi leverer per i dag. Vi har derfor en tydelig målsetting om å utvikle gode løsninger for høye trebygg i 5-8 etasjer med elementer og i lette bindingsverkkonstruksjoner. Dette vil ha mange fordeler sammenlignet både med bygg i andre og mer klimabelastende materialer som stål og betong, men også enda bedre enn andre trebaserte løsninger i limtre eller massivtre. Dette blant annet på grunn av mindre trelast i konstruksjonene og en lettere konstruksjon som gir muligheter for å bygge på svakere grunn. Videre åpner det opp et mye større marked for klimavennlige trebygg i volummarkedet.

Avhengig av standardiserte løsninger

Johnsen poengterer at slike løsninger ikke finnes i dag, og samtidig representerer det flere utfordringer både innen statikk, lyd og brann, og ikke minst samvirket mellom disse tre områdene.

– Vi er avhengige av mest mulig standardiserte løsninger, slik at lønnsomheten både for oss som produsent og for kundene våre kan bli konkurransedyktig med andre materialer. På bakgrunn av dette har vi søkt, og fått, midler fra Norges forskningsråd og Skogtiltaksfondet til et 3-årig prosjekt som skal utvikle slike løsninger. Prosjektet startet den 1. april 2020 og skal gå ut 1. kvartal 2023. Vår prosjektpartner er SINTEF Community, i tillegg til Støren Treindustri AS er også vårt søsterselskap trelastprodusent Kjeldstad Trelast AS og Veidekke Entreprenør AS med som prosjektpartnere, forklarer han.

Støren Treindustri utvikler bærekraftige og innovative høye trebygg. Foto: Støren Treindustri

Johnsen sier det bygges cirka 30.000 boenheter årlig i Norge, av disse er cirka 10.000 bygninger som er fem etasjer eller mer.

– Vi har ikke presise tall på hvor stor andel som eventuelt er høyere enn 8 etasjer, men vi antar at det er en liten andel. Det vi vet er at denne andelen er økende og at det stadig oftere kreves at man kan levere bygg i et prosjekt over 4 etasjer for at man også skal få konkurrere også om de som er lavere. Sånn sett er det viktig for oss å være en aktuell leverandør i dette segmentet, sier Rune Johnsen, administrerende direktør i Støren Treindustri AS.

Viktig støtte

På Forskningsrådets hjemmesider forklarer Johnsen hvorfor støtten til Støren Treidustris prosjekt er viktig for selskapet.

– Innovasjonsmidlene fra Forskningsrådet gir oss tilgang til landets fremste kompetanse innen bygg og trekonstruksjoner. I tillegg får vi mulighet til å se på en helhetlig løsning for denne type bygg, selv om kompleksiteten er stor og at det tar tid å svare på utfordringene våre.

– Vi har knyttet til oss den fremste byggkompetansen fra SINTEF Community i prosjektet, og har også dialog og samarbeid også med NTNU og Treteknisk Institutt gjennom vår deltakelse i klyngeprosjektet WoodWorks! Cluster i Midt-Norge, opplyser Johnsen til Forskningsrådet.no.