Støtte til skogideer - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Støtte til skogideer

Fire ny prosjekter som skal utnytte tre og cellulose får støtte fra Forskningsrådet eller Innovasjon Norge. Målet er smarte løsninger for å utnytte alle deler av tømmeret.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Dette er gledelig for skog- og trenæringen som har et klart behov for å mobilisere til økt FoU-innsats, sier Vidar Skagestad, avdelingsdirektør i Forskningsrådet.
Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterte i fjor bedrifter til å søke om støtte til forprosjekter for å utvikle ideer til å bedre utnyttelsen av bioressurser. Det var god respons på utlysningen, som var et ledd i oppfølgingen av regjeringens bioøkonomistrategi.
Prosjektene som har fått støtte er:

  • Produksjon av forprotein fra norsk skogbiomasse – Norske Skog Skogn AS
  • Energibruk i laftebygg – Norsk laftbransjeforening for norske tømmerhusprodusenter
  • Nano Ti02 modified photocatalytic wood in urban architecture – Joma International AS
  • Biocide-free coatings for the protection of wood in outside applications – Jotun AS

I tillegg får fire prosjekter fra andre deler av bioøkonomien også støtte. Til utlysningen kom det inn 13 søknader om til sammen rundt 5 millioner kroner. De åtte bedriftene som har fått tilsagn er alle innvilget mellom 200 000 kroner og 400 000 kroner til sine prosjekter.
– Responsen og kvaliteten på søknadene vi fikk inn, viser at mange tar ansvar innenfor bioøkonomien. Det lover godt for den omstillingen av norsk næringsliv som er nødvendig for å oppnå et mer bærekraftig samfunn, sier Skagestad.