Støtter bioplast fra Saugbrugs og Borregaard - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Støtter bioplast fra Saugbrugs og Borregaard

Innovasjon Norge har bevilget 17 millioner kroner til utvikling av fiberkompositter ved Norske Skog Saugbrugs og Borregaard. Målet er en ny type biokompositt og reduksjon i plastforbruket.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Saugbrugs og Borregaard vil utvikle en kompositt som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør.

‐ Vi ønsker å bidra til redusert plastforbruk ved å skape nye, grønne produkter med vesentlig redusert karbonbelastning.  Et annet mål er å finne gode løsninger som vil resirkulere vesentlig mer plast enn i dag, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs i en pressemelding.

I et forskningsprosjekt ønsker Norske Skog Saugbrugs å finne løsninger på utfordringer knyttet til plast, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter. Prosjektet koster 20 millioner kroner, og Innovasjon Norge vil bidra med syv millioner kroner.

Borregaards prosjekt, celluloseforsterkede biokompositter, har en ramme på 30 millioner kroner, der støtten fra Innovasjon Norge utgjør 10 millioner kroner. Norske Skog Saugbrugs vil bygge et demonstrasjonsanlegg for å produsere biokompositter der i hovedsak forskningen og utviklingen vil foregå.

– Målet er å redusere bruk av fossil plast gjennom å tilby løsninger til høyverdisegmenter og avanserte applikasjoner innen plast. På den måten kan treforedlingsindustrien være med på å løse bærekraftsutfordringer i plastindustrien, sier administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie.

Fiber fra gran

Biokompositten består av fiber fra gran, produsert ved anleggene til Saugbrugs og Borregaard, som sammen med termoplast blandes og leveres som pellets til den plastindustrien for å fremstille ulike produkter som møbler, bilinteriør, rør, byggartikler, forbruksartikler, emballasje mm. Den nye innovasjonen gir en biokompositt som erstatter plast, reduserer fossilt CO2 utslipp, reduserer oljeforbruk, gir bedre ressursutnyttelse ved økt bruk av resirkulerte og fornybare råvarer.

– Hvis disse prosjektene lykkes, er potensialet for å redusere CO2-utslipp betydelig. Samtidig er det viktig for å utvikle produkter det vil bli stor etterspørsel etter. Bruk av returplast, og å utvikle resirkulerbare biokompositter kan være et viktig skritt i retning av en sirkulær økonomi. Disse to selskapene har både evne og vilje til å gjennomføre denne krevende teknologiutviklingen. Vi ser samarbeidet mellom Borregaard og Norske Skog Saugbrugs som veldig positivt, og håper prosjektene fører til utvikling av unik kompetanse innen trefiber, cellulose og biokompositter, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.