Strenge tiltak mot skogbrann - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Strenge tiltak mot skogbrann

En rekke tiltak settes inn for å hindre at skogsdrift skal utløse branner i sommer. Mange aktører bidrar nå i et bredt, forebyggende arbeid, skriver forsikringsselskapet Skogbrand i en pressemelding.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

‐  Skogsdrift kan innebære betydelig risiko for antennelse av brann når det er tørt, så forebyggende innsats og bevisstgjøring innen berørte bransjer er svært viktig, sier Kjetil Løge, direktør i Skogbrand via pressemeldingen fra selskapet.

Nullvisjon

Selskapet forsikrer mer enn 42000 skogeiendommer, og samarbeider tett med brannvesenet, skogeiere og skogsentreprenører for å unngå at sommerdriften skal utløse branner.

‐ Entreprenørene gjør en stor innsats på dette området. Selv under fjorårets skogbrannsommer unngikk vi branner som følge av skogsdrift. Nå er ambisjonen en nullvisjon også for inneværende år.

Nylig sendte Skogbrand ut årets retningslinjer for skogsdrift, markberedning, avvirking og ungskogpleie, utarbeidet i samarbeid med brannvesenet og skogeiernes organisasjoner. Her understrekes det blant annet at røyking er forbudt ved arbeid i skogbrannsesongen, og at dette må formidles på arbeidstakernes språk.

Det pekes også på viktigheten av at det finnes en beredskapspakke på anleggsområdet og påmontert skogsmaskiner i drift. Slike pakker består av en fylt vanndunk, spredekanne, hakke og en såkalt skogbrannstryker, som benyttes til å kvele brann.

Vil sikre driften

‐ I fjor delte vi ut om lag 1000 slike pakker. Hittil i år har vi delt ut ytterligere 230 stykker, sier Løge.

Målet for aktørene i næringen er å sikre at skogsdrift kan gjennomføres på en forsvarlig måte, selv når skogbrannfaren er stor. Det bidrar til å sikre jevn tilgang på tømmer. Driftsstans kan dessuten ha store, negative økonomiske konsekvenser.

‐ Opplæring er en viktig del av det forebyggende arbeidet. Over 700 skogsmaskinsjåfører har hittil gjennomført et tre timers kurs i regi av brannvesenet, og skoleringen fortsetter i år, sier Bjørn Lauritzen, fagsjef for skog i Maskinentreprenørenes forbund.

Han mener god kunnskap blant maskinførerne er en avgjørende faktor for å unngå brann.

‐ Det handler blant annet om å kunne velge bort særlig utsatte områder, være bevisst på hva som skaper gnister og om nødvendig å kjøre uten belter og kjettinger. I tørre perioder må det også vurderes om arbeidstiden skal legges om til natt og tidlig formiddag, da fuktigheten er høyrere, sier Lauritzen.

Tilløp ble avverget

Ved stor skogbrannfare er det også innarbeidet i retningslinjene at entreprenører og tømmerkjøpere skal avholde samrådsmøte som grunnlag for risikovurdering og sikringstiltak. Når risikoen er høy skal også det lokale brannvesenet kontaktes, og få tilbud om å delta i samrådet.

‐ Samlet sett gir planer og retningslinjer en god beredskap knyttet til skogsdriften, og fjoråret viste jo at tiltakene fungerer. Flere tilløp ble avverget før de rakk å utvikle seg. Skogbransjen selv gjør veldig gode vurderinger og tiltak og skal ha ros for den innstasen de gjør for å forhindre brann, sier Knut Bjørnseth, avdelingsleder for forebyggende virksomhet ved Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

Han understreker at det lokale brannvesenet kan pålegge driftsstans hvis det finnes påkrevet, men håper at det ikke blir nødvendig.

‐ Noe av det viktigste for å unngå en ny skogbrannsommer, er ellers at friluftsfolket viser tilsvarende aktsomhet når de er på tur. En høy andel av brannene skyldes uforsiktighet ved ferdsel i skog og mark, sier Bjørnseth.