Studenter hedret med pengepriser - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Studenter hedret med pengepriser

– Dette var overraskende. Kullet vårt holdt et høyt nivå, sa en glad Svein Harald Skjerstad som sikret seg prisen beste masteroppgave og 100 000 kroner da da Velg Skog hedret årets beste skogstudenter.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Skjerstad har skrevet en master om pris og hvor mye etterspørselen etter trelast av bartre endres når inntektene forandres. Han har analysert data med nye og tradisjonelle metoder, og fikk skryt av juryen for sin kritiske vurdering av datagrunnlaget. Oppgaven var basert på data fra 92 land fra Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) for perioden 1990-2017.

– Både analysene og diskusjonen av resultatene er svært grundige, og det er spesielt den kritiske vurderingen av datagrunnlaget og resultatene som gjør at denne oppgaven skiller seg fra de andre som er vurdert i år, sa Landbruks- og matminister Olaug Bollestad som stor for den offisielle utdelingen i departementets lokaler.

Skjerstad som har begynt som skogpolitisk rådgiver i Norskog valgte oppgaven blant annet fordi han ønsket å bygge på en master han har innen øknonomi.

– Jeg ønsket å kombinere faggrenene i masteroppgaven, sier Skjerstad.

Høyt faglig nivå

Det er Velg Skog, som er opprettet av 25 ulike bedrifter og aktører for å drive rekruttering til skognæringen, som står bak stipendene. Det ble delt ut til sammen 225.000 kroner til fem skogfagstudenter. Stipendet ble delt ut til de tre masterstudentene ved NMBU med best karaktersnitt. Svein Harald Skjerstad, Steinar Stensli og Øyvind Sørhuus fikk alle 50.000 kroner hver. Svein Harald Skjerstad fikk i tillegg stipendet på 50.000 kroner for å ha levert den beste oppgaven.

Martin Storberget fikk også pris og 25 000 kroner for å ha levert årets beste bacheloroppgave ved INN-Evenstad. Han hadde levert oppgaven «Analyse  av driftspris ved sluttavvirkning».  

En spennende oppgave med betydelig relevans for skognæringa. Oppgaven er egnet til å påvirke samhandlinga mellom aktørene i verdikjeden, mente juryen.

Å få lønnsomhet på hvert enkelt driftsoppdrag har vært en utfordring i hogstmaskinfaget. Flere mener tilgang på gode entreprenører kan bli en flaskehals i skogbruket. Det gjelder rekruttering både til eiere av maskiner og ansatte.

Resultatene kan bidra til mer presis prissetting på hvert enkelt driftsoppdrag og til generelt høyere driftspriser til fordel for entreprenørene.

– Kandidaten har satt seg meget godt inn i skognæringen og hvilke roller de ulike aktører har. Selv om mange som kjenner bransjen vil si at svarene ikke er overraskende, dokumenteres og tallfestes antagelsene nå igjennom denne oppgaven, siterte Bollestad under overrekkelsen.

Martin Storberget hadde levert den beste bacheloroppgaven.

Bollestad ønsket ellers alle studentene til lykke og velkommen inn i en viktig primærnæring.

– Dere mottar et stipend gitt av næringen selv. Det er et tegn på at de setter pris på dere. Velkommen til gagns innsats i skognæringen, sa Bollestad.

Styreleder i Velg Skog Inge Myrlund fortalte at de kommer til å holde trykket opp for at nok studenter skal velge skogutdannelse.

– Det er fremdeles ikke nok studenter som velger skogfag. Uten dere som er her i dag hadde det vært glissent. Takk for at dere velger skog og gratulerer med godt gjennomført studieløp, sa Myrlund.

Svein Harald Skjerstad, Olaug Bollestad, Øyvind Sørhuus og Martin Storberget.