SV vil reversere bevilgningen til frivillig skogvern - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

SV vil reversere bevilgningen til frivillig skogvern

I SVs alternative budsjettforslag som ble presentert torsdag, er bevilgningen til skogvern økt med 188 millioner kroner.

Siden ordningen med frivillig vern ble innført på staren av 2000-tallet har nesten 870 områder blitt vernet, og interessen blant skogeierne er høyere enn noen gang. Frivillig vern er viktig for å ivareta det biologiske mangfoldet i skogen. 

– Vi er glade for at SV prioriterer bevilgningene til frivillig skogvern. Vi har tro på at regjeringen lytter til skogeierne og gir SV gjennomslag i budsjettforhandlingene på skogvern. Det er viktig for å sikre at ordningen med frivillig vern skal fungere etter hensikten, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund,  

Politisk tautrekking

Dragkampen mellom regjeringen og SV om budsjettposten til frivillig skogvern har vært en gjenganger de siste årene. Noe som har ført til usikkerhet rundt ordningen. For selv om interessen har vært høy blant skogeierne, har ikke bevilgningene hengt med. Skogeiere står i kø i opptil fem år for å få gjennomført frivillig vern. Skogeierforbundet har beregnet at det må en økning på ytterligere 200 millioner kroner per år de neste årene for å komme ajour. 

– Forslaget til SV vil bidra til at køen av skogeiere som venter på aksept for frivillig vern, reduseres noe, men det må ytterligere økninger til for å fjerne køen, sier Skorge. 

SV foreslår også i år kutt i bevilgningene til skogsbilveier og klimatiltak på skog. Kuttet er på til sammen 90 millioner kroner. To tredjedeler av bevilgningen til skogsbilveier går til å ruste opp veiene for blant annet å tåle økt nedbørintensitet. Satsing på klimatiltak i skogbruket er en viktig del av klimaløsningen.  

– Det er synd at SV følger samme oppskrift som tidligere og kutter støtte til opprusting av skogsbilveier og klimatiltak i skogbruket, sier Skorge.  

Foreslo å kutte igjen 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, ble bevilgningen til frivillig skogvern nok en gang redusert og satt til 351,4 millioner kroner.   

– Med SVs forslag om å øke bevilgningen med 188 millioner kroner, er vi altså igjen tilbake på dagens nivå. Noe som er helt avgjørende for tilliten til ordningen, sier Skorge.  

Budsjettforhandlingene forventes å være ferdige i løpet av november.