Tar et oppgjør mot ensidig klimadebatt - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Tar et oppgjør mot ensidig klimadebatt

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er luta lei den ensidige klimadebatten om rødt kjøtt. Hun mener at vi må snakke mindre om kjøttskam, og mer om skog som klimatiltak.

Av: Kaja Schill Godager, rådgiver, LMD
access_time Publisert

– Vi har mange muligheter til å redusere klimautslippene ved å ta i bruk skogen. Hvert år tar skogen opp CO2, som tilsvarer mer enn halvparten av alle klimautslippene i Norge. Og den gode nyheten er at vi kan bruke skogen enda mer enn det vi allerede gjør, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Vi må bruke skogen i klimaarbeidet. Jeg vil ha et aktivt skogbruk og mener at vi bør plante mer skog, understreker Bollestad.

Olaug Bollestad fikk prøve seg med ryddesag da hun var ute på skogstur. Foto: Kaja Schill Godager/ LMD.

Skogen er en del av klimaløsningen

Denne uken var Landbruks- og matministeren på skogtur sammen med NORSKOG rett ved Losby Bruk. Statsråden viser til at skogen er et av de viktigste klimatiltakene. Det er attpåtil et billig klimatiltak, og bidrar til å bygge en næring som gir verdiskaping og arbeidsplasser i hele Norge.

Tre er et godt alternativ

Skogen kan også bidra til å redusere utslipp i andre sektorer. Bollestad viser til at eksempelvis biodrivstoff kan være et alternativ til fossilt drivstoff. Regjeringen har satt et mål om å bruke mer biodrivstoff til veitransport. Biodrivstoff består blant annet av råstoff fra skogen, og har et 90 prosent lavere utslipp enn fossilt drivstoff.

Olaug Bollestad og Arne Rørå fra NORSKOG diskuterer skogpolitikk. Foto: Kaja Schill Godager/ LMD