Telemarksbruket fusjoneres med Hasås - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Telemarksbruket fusjoneres med Hasås

Telemarksbruket AS fusjoneres inn i Hasås AS fra 1. oktober 2023. Sagbruket i hjertet av Telemark blir dermed en del av handelshuset Hasås, som produserer trelast og byggevarer av høy kvalitet.

– Hasås har et godt og solid omdømme i markedet og vi skal bygge videre på denne merkevaren etter fusjonen. Fusjonen føyer seg inn i satsningen AT Skog har gjennom eierskapet i Hasås for vekst og ekspansjon i hele verdikjeden, sier styreleder i Hasås, Anders R. Øynes, skriver AT Skog i en pressemelding.

Industrisatsing

AT Skog har, gjennom AT Industrier, investert i flere selskap de siste årene, som underbygger og forsterker kjernevirksomheten. Da Hasås ble kjøpt opp av AT Skog i april 2021, var det begynnelsen på en viktig del av konsernet AT Skogs industrielle utvikling.
Med AT Skog som eier av Telemarksbruket siden 2021, er det investert betydelige beløp på sagbruket.
Utvikling i fellesskap

– Med denne fusjonen vil vi ta ut synergier mellom selskapene, slik at de enkelte lokasjonene kan utvikles i felleskap. Ambisjonen er ytterligere vekst og utvikling, sier administrerende direktør i Hasås, Jan-Erik Engebretsen.

– Det er identifisert store gevinster ved felles produksjonsplanlegging, lagerstyring og felles salgsinnsats i markedet. I ett felles selskap, under en felles merkevare, vil de ansattes framtidsmuligheter med en sikker og lokal arbeidsplass bli bedre ivaretatt enn hver for seg, forklarer Engebretsen.

Ny fabrikksjef

Daglig leder ved Telemarksbruket, Ole Grimsgaard, blir pensjonist i høst og kan se tilbake på 11 år ved sagbruket.

– Etter at Hasås, Eikås sagbruk og Telemarksbruket kom inn under AT Industrier, har det vært en naturlig tanke å hente ut samhandlingseffekter. Vi har allerede jobbet sammen i halvannet år og kjenner hverandre godt relasjonsmessig og bedriftsmessig. Forholdene er lagt til rette for å skape god produksjonskultur under en og samme ledelse og merkevare, sier Grimsgaard.
Ny fabrikksjef i Hasås avd. Telemarksbruket, er Håkon Helgerud Myhra (55). Han har de siste årene vært administrerende direktør i eksportselskapet Viken AT Market og kommer fra stillingen som forretningsutvikler i AT Skog.