Testet ut 74 tonn - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Testet ut 74 tonn

Prøveordningen for tømmervogntog med totalvekt opp til 74 tonn startet denne uka opp med kjøring av forsøk på en fylkesveg og en skogsveg i Våler og Åsnes kommuner.

Hensikten med forsøkene er å sammenligne hvor mye sju-akslede og ni-akslede tømmervogntog sliter på vegnettet.

Gode erfaringer

Erfaringer fra Sverige og Finland tilsier at det er svært vanskelig å påvise forskjeller i vegslitasje fra sju-akslede og ni-akslede vogntog med totalvekter på henholdsvis 60 og 74 tonn. Verken erfaringene fra våre naboland eller annen kunnskap tilsier at bruk av åtte- og ni-akslede vogntog vil gi økt slitasje, men dette kan variere med forholdene. Derfor skal forsøket på fylkesvegen gjentas under teleløsningen våren 2021, sier Dag Skjølaas, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

Aksellast, hjulmontasje (enkel- eller tvilling-monterte hjul) og dekktrykk er de faktorene som har størst betydning for slitasje på vegnettet, understreker Skjølaas.

Lastebileiere som skal delta i prøveordningen vil få en dispensasjon til å kjøre med økte totalvekter. Norges Skogeierforbund arbeider for at dispensasjonene kan gjøres gjeldende fra januar 2021.