Ti fakta om skogen i Norge - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ti fakta om skogen i Norge

I anledning FNs internasjonale skogdag 21. mars gir vi deg noen interessante tall og fakta om skogen vår.

  1. Skogen dekker over 37 prosent av landet vårt.
  2. For hvert tre vi hogger, planter vi nye. I 2021 ble det satt 37 millioner skogplanter i jorda.
  3. Skogen vokser med nesten 25 millioner m3 i året. Samtidig hogges det rundt 13 millioner m3 hvert år, og det er mulig å øke hogsten med 15 prosent (til om lag 15 millioner m3) innenfor bærekraftige rammer.
  4. Det står nesten 1000 millioner kubikkmeter trevirke i skogene våre viser tall fra Landsskogtakseringen. Det er tre ganger så mye som på 1920-tallet.
  5. Skogen binder årlig om lag halvparten av Norges CO₂-utslipp. Ved å drive aktiv skogskjøtsel kan vi opprettholde og øke bindingen på sikt.
  6. FNs klimapanel peker på bruk av tre som erstatning for andre energikrevende og fossilbaserte produkter som ett av flere viktig klimatiltak.
  7. Alt som kan lages av olje, kan i prinsippet også lages av tre – og det gir langt lavere klimagassutslipp. Det betyr ikke at vi kan erstatte all oljen med tre. Det har vi ikke nok trevirke til. Å bruke mer tre er likevel et viktig skritt på veien mot å redusere klimagassutslippene våre.
  8. Skogbruket skaper arbeidsplasser i 9 av 10 kommuner.
  9. Norge og Finland er det eneste landene i verden hvor så å si alt skogbruk er miljøsertifisert.
  10. Det biologiske mangfoldet i den norske skogen har utviklet seg positivt de siste hundre årene. Vi har blant annet fått flere gamle trær, døde trær og mer lauvskog. Sertifiseringen har bidratt til denne utviklingen.
Tre er en fantastisk, fornybar ressurs som kan brukes til utrolig mye.