Tilskudd for å rydde opp etter stormskader - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Tilskudd for å rydde opp etter stormskader

Regjeringen etablerer nå en ordning for å avhjelpe situasjonen i områdene som ble hardest rammet av stormen i november i fjor.

I november førte sterk vind til vindfelling av mer enn 1,5 millioner kubikkmeter, i et belte i indre strøk på Østlandet, fra Tokke i Telemark i sør til Øyer i Innlandet i nord.

Enkeltkommuner er rammet spesielt hardt med skadevolum på mer enn tre ganger en normal årsavvirkning og enkeltskogeiere har fått store deler sin skog fra hogstklasse 3 og oppover vindfelt over natten.

I januar har en rekke andre vindhendelser, som stormen Gyda, ført til flere skader, både på Østlandet og i nordlige deler av Møre- og Romsdal og sørlige deler av Trøndelag. Skadeomfanget er av det mest omfattende vi har hatt Norge i moderne tid.

– Skogeierforbundet har siden november jobbet for å få på plass virkemidler for å sikre tømmerverdier, hindre oppformering av stor granbarkbille og sette arealene i produksjon. Det er derfor positivt at en ordning nå er på plass, sier Per Skorge administrerende direktør i Skogeierforbundet

Håper ordningen vil ha god effekt

Ordningen som nå er innført gir et tilskudd på 75 prosent inntil 100 kr/m3 for vindfallhogster der de totale driftskostnadene overstiger 230 kr/m3 for hogstklasse 3 og 370 kr/m3 for hogstklasse 4 og 5. I tillegg gis et tilskudd på inntil 600 kr/m3 for taubanedrifter.

– Vi mener ordningen for hogstklasse 3 vil ha den ønsket effekten, men vi har i våre innspill ment at innslagspunktet for hogstklasse 4 og 5 er for høyt. Vi forutsetter at regjeringen følger situasjonen og eventuelt justerer ordningen dersom den viser seg å ikke gi ønsket effekt, sier han.

Ber regjeringen prioritere investeringer i skog framover

Midlene som nå benyttes kommer som en følge av omprioriteringer innenfor eksisterende ramme for tilskudd. Direktoratets begrunnelse for å sette innslaget for hogstklasse 4 og 5 høyt, bygger på en bekymring for at bruken av tilskuddsmidler til opprydding vil få vesentlig konsekvenser for øvrige investeringer i skog.

– Når rammen for midler til vei og blant annet drift i vanskelig terreng er kuttet med totalt 36 millioner over Landbrukets utviklingsfond (LUF) og Statsbudsjettet for 2022, er det svært krevende å omprioritere midler, uten at dette får negativ innvirkning for øvrige investeringer i skogen. Vi har klare forventninger til at regjeringen kompenser med friske midler i revidert nasjonalbudsjett for å bidra i denne vanskelige situasjonen, avslutter Skorge.