Tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting

Tilskuddsatser for klimatiltak i skogbruket er nå fastsatt. Det skal fordeles 29,04 millioner kroner i 2021 til tiltakene.

Landbruksdirektoratet har nå fastsatt tilskuddssatsene til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting. Det er satt av 29,04 mill. kroner til tiltakene for 2021, og du kan lese mer om tilskuddssatsene og søknadsfrister under.

Tilskuddssatser for 2021

  • Gjødsling av skog: 40 %
  • Tettere planting ved nyplanting: 60 %
  • Suppleringsplanting: 30 %

Tilskuddsatsene er fastsatt på grunnlag av tildelingen og forventet aktivitet. Dersom søknadsmengden blir større enn tildelingen, kan satsene bli redusert. Det vil i tilfelle mest sannsynlig kunne skje i siste søknadsomgang.

Frister

  • Gjødsling av skog: 15. september
  • Tettere planting ved nyplanting: 1. august og 7. november
  • Suppleringsplanting: 1. august og 7. november

For sent innkomne søknader vil ikke bli tildelt tilskudd.

Forvaltning, forutsetninger og vilkår for ordningen:

  • Ordningen forvaltes av kommunene i tråd med reglene i NMSK-forskriften.
  • Faglige råd, forutsetninger og vilkår for tilskuddet er ikke endret fra tidligere år.
  • I restriksjonsområdet mot Skagerak er det åpnet for gjødsling av skog med slikt tilskudd igjen fra 2021, jf. tidligere orientering (8.1.2021).

Har du spørsmål om ordningene? Ta kontakt med din lokale skogbrukssjef, eller se Landbruksdirektoratets nettsider for mer informasjon.