To nyansatte i Skogeierforbundet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

To nyansatte i Skogeierforbundet

Den siste måneden har Skogeierforbundet fått to nye skogengasjerte mennesker med på laget. Hils på Tor Peder Lohne (39) og Pål Hanssen (39).

– Jeg ser fram til å være med å synliggjøre alt det positive skogbruket bidrar med, sier Tor Peder Lohne som skal jobbe med næringspolitikk og myndighetskontakt.

Han har en master i skogfag fra NMBU på Ås i 2012 og jobbet to år i NIBIOs Landsskogtaksering etter det. Fra 2015-2023 var han ordfører for Senterpartiet i Drangedal kommune.

– Jobben i Skogeierforbundet knytter sammen politikk og skog på en måte som gjør at dette er midt i blinken for meg, sier Lohne.   

Tor Peder er selv skogeier og bor sammen med samboer og fire barn på en gård i Tørdal i Drangedal. Eiendommen bruker de til jakt, skogdrift og vedhogst.

– Jeg jobbet som bygg- og anleggsingeniør i AF Gruppen, og det var først da jeg begynte å studere master i skogfag på Ås, at skoginteressen virkelig skjøt fart. Det var på den tida vi også kjøpte skogeiendommen i Tørdal, og det var både spennende og lærerikt å ta stilling til hvordan jeg skulle forvalte min egen skog.

Hva er det du tar med deg fra ordførerførerjobben?

– Årene som ordfører har bidratt til at jeg har fått en god helhetsforståelse av samfunnet. Jeg er vant til å veie ulike hensyn opp mot hverandre, og det er jo mye av det skogbruket handler om også, å veie ulike interesser opp mot hverandre, sier Lohne.

Han får støtte av Pål Hanssen som også ønsker å bidra til at folk skal forstå hvordan skogbruket jobber med å balansere hensynet til skogsdrift, klima, miljø og friluftsliv på en god måte.

– Jeg brenner for det bærekraftige skogbruket og ser fram til å jobbe med skogbruk på et mer overordnet, nasjonalt nivå. Det blir spennende å jobbe med hele bredden fra skogeieren til politikken, sier Hanssen.

Han kommer fra stillingen som avdelingsleder skogbruksplan i Glommen Mjøsen Skog. Pål bor på Lillehammer sammen med samboer og to barn. Han er oppvokst på Rena og har vært interessert i skog og utmark hele livet.

– I tiendeklasse var jeg utplassert ved det lokale landbrukskontoret og var med skogbrukssjefen ut på alt fra kontorarbeid til befaringer ute i felt. Det var med på å gjøre meg enda mer nysgjerrig på å jobbe med skog og natur, sier Hanssen.

Pål har en bachelorgrad i utmarksforvaltning fra Evenstad og en master i skogfag fra NMBU. Rett etter masteren dro han til Island for å kartlegge skog med drone før han startet som skogbruksplanlegger i daværende Mjøsen Skog. Der jobbet han også som GiS-konsulent og prosjektleder for skogbruksplaner.

– Hos Skogeierforbundet kommer jeg til å jobbe mye med sertifisering av skogbruk og alle de miljøhensynene vi tar. Dette er spesielt interessant nå som det er et økt engasjement rundt skogens betydning i samfunnet, avslutter Hanssen.