Tog på strøm helt til Follum - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Tog på strøm helt til Follum

Nå har de siste togstrekningen på 2,7 kilometerne frem til tømmerterminalen på Follum fått elektrisk drift. Det betyr penger spart, mindre støy og lavere utslipp. Statssekretær Anders B. Werp (H) hogg snora etter en byggeprosess […]

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Onsdag 4. september var datoen da Bane NOR og Viken Skog hadde invitert gjester til offisiell åpning av elektrifiseringen av den 2,7 kilometer lange togstrekningen fra Hønefoss stasjon til tømmerterminalen på Follum. Det betyr at i snitt åtte tog i uken, alle med 1000 kubikkmeter tømmer, kan fraktes helt fra terminalen og ut til markedet uten at man må bestille et dieseldrevet lokomotiv for å trekke togene ned til Hønefoss stasjon. Her har vognene til nå måttet koples om til et elektrisk lokomotiv, før resten av frakten kunne starte.

Det at Bane NOR har investert 27 millioner kroner i å gjøre det mulig å kjøre med elektriske tog på hele strekningen er en god investering både for næringslivet som sparer penger, for miljøet som slipper CO2 fra diesellokomotivene og for naboene som får mindre støy.

Rimeligere og før tiden

Regiondirektør i Bane NOR Sørvest, Tony Dæmring, var med rette stolt av at elektrifiseringen hadde gått på under ett år, som er kortere tid enn prosjektert, og til en totalpris på 27 millioner kroner.

– Vi hadde budsjettert med 30 millioner, men takket være god planlegging og gjennomføring fikk vi levert anlegget raskt og rimeligere enn forventet, sa han på åpningen. Han ga fortjent honnør både til samarbeidspartnerne og Nettpartner som var entreprenør.

Som om ikke det var nok, har de også fått elektrisk togtilgang til Hønefossterminalen, Lager Nord, som ligger langs traseen. Her håndteres det rundt 1 000 togvogner med papp i året. Dette var også inkludert i prisen.

Hele byggeprosessen gikk uten alvorlige hendelser.

Fire fornøyde aktører etter den offisielle åpningen av elektrifiseringen av togstrekningen: Tømmerterminalen på Follum til Hønefoss stasjon. Fra vendte Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund; regiondirektør i Bane NOR Sørvest, Tony Dæmring; statssekretær Anders B. Werp og Olav Bjella, Viken Skog. Foto: Roar Ree Kirkevold.

Sparer tid og penger

Organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog la vekt på at tømmerterminalen på Follum er en viktig del av verdikjeden. Her lastes det om 300 000 kubikkmeter tømmer i året, noe som tilsvarer 6 700 fulle lastebillass. Det å få elektrisk drift helt inn på terminalen sparer både tid og penger. Begge deler er avgjørende i en næring med små marginer, og hvor transportkostnadene og logistikken er viktige.

– Dette er med på å flytte gods fra bil til tog, hevdet Bjella, som også takket regjeringen for at de ser skogens viktighet.

Rådgiver i Norges Skogeierforbund, Dag Skjølaas sa i sin tale at dette vil styrke norsk skogindustri fordi tømmertransport på tog er lønnsomt hvis det kan gjøres riktig.

– Vi har mange prosjekter som vil være lønnsomme, så vi må ikke slutte å tenke nytt og tørre å ta beslutninger for fremtiden, sa Skjølaas.

Han fortalte at til nå har de måttet bestille et diesellokomotiv fra Alnabru eller Drammen for å trekke tømmervognene med 1 000 kubikkmeter tømmer, tilsvarende 25 fulle tømmerbiler, ned til Hønefoss stasjon. Både materiell og mannskap har måttet vente i tre timer mens lastingen pågikk, for så å kunne returnere dit de kom fra.

– Det gikk et drøyt dagsverk hver gang, sa han. Vi har regnet ut at hvert toglass kostet 20 000 kroner på grunn av manglende elektrifisering, altså omregnet til 20 kroner per kubikkmeter tømmer.

Det går 1 000 kubikkmeter tømmer på én toglast.

Bra for miljøet

Varaordfører i Ringerike kommune, Dag Henaug (H) slo fast at Ringerike er landets beste og største skogkommune målt på kvalitet og leveranse. Han vektla at elektrifiseringen også ville ha en god effekt både for miljøet og ikke minst for naboene.

Derfor var barnehagen i nærhetene også invitert til den offisielle åpningen. De plantet gran i en kasse som et symbol på fremtiden. Både barna, fornybar energi og fornybart råstoff tømmer peker i samme retning, nemlig fremover.

– Jeg er selv skogeier og medlem i Viken Skog, så jeg gleder meg til å se hvor de 20 kronene per kubikkmeter som strømprosjektet sparer, kommer til syne, spøkte han.

Starten på godspakken

Statssekretær Anders B. Werp (H) fra Samferdselsdepartementet sa at dette var den første ferdigstillelsen i den meget store godspakken som skal rulles ut etter hvert.

– Skognæringen er en konkurranseutsatt næring hvor syvårs syklusene er kjente. Det er jo Follum et eksempel på, sa han.

– Elektrifiseringen er et bevis på at samarbeid og godt håndverk gir konkrete resultater både for næringslivet, miljøet og samfunnet.

Så hogg han over båndet og åpnet offisielt for at det første elektriske toget kunne kjøre 1000 kubikkmeter tømmer fra tømmerterminalen på Follum og til togstasjonen i Hønefoss.

Werp traff båndet temmelig bra, men øksa var nok i slueste laget.

Rett før Jernbanens musikkorps, Oslo var ferdig med sine 16 takter, hadde han likevel klart å få av båndet i nasjonale farger. Dermed var jobben gjort.

Barna i barnehagen i nærheten var på en måte ekstra æresgjester. Sammen med fornybar energi og bærekraftige råvarer, representerer de fremtiden. På åpningen plantet de granplanter. Mye mer moro enn å se på et tog som gikk forbi, egentlig. Foto: Roar Ree Kirkevold.