Tømmer og marked 2017 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Tømmer og marked 2017

Viken Skog arrangerer 16. februar seminaret «Tømmer og marked 2017». Dette seminaret ble arrangert første gang i fjor med snaut 200 deltakere. I år har Viken Skog mål om at en rekke sentrale politikere og […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Det er et toppet lag fra norsk politikk og næringsliv som nå har sagt ja til å delta på Vikens seminar, som arrangeres på Sundvollen Hotel utenfor Hønefoss 16. februar, og seminaret bør slik danne et godt grunnlag for å gi tilhørerne en oppdatert situasjonsbeskrivelse av næringens rammevilkår og framtidsutsikter.

Åpningen av dagen er det samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) som vil stå for.

I den første sesjonen, som tar for seg industri og markedsutvikling, kommer en rekke toppsjefer fra skog- og trenæringen, for å fortelle om sin virksomhet og næringens antatte framtidsutsikter. Blant foredragsholderne er: Mats Sandgren i SCA Skog, Erland Løkken i Bergene Holm, Thomas Hansen i St1, Morten L. Johansen i Splitcon, Gisle Johansen i Borregaard og Gunnar Olofsson fra Statskog.

I den andre delen, blir det politisk debatt rundt trender, politikk og rammebetingelser.

Her stiller toppolitikere som Line Henriette Hjemdal (KrF), Knut Storberget (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Anders Wærp (H) fra Stortinget. De får diskutere med hverandre og med næringslivs- og organisasjonstopper som Hans-Christian Gabrielsen fra LO, investor og trebruk-forkjemper Arthur Buchard, samt Marius Holm fra Zero. Debatten vil bli ledet av Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

Seminaret arrangeres på Sundvolden Hotel utenfor Hønefoss, torsdag 16. februar fra kl. 10.00 – 15.30. Det blir servert lunsj fra kl. 12.00 – 13.00, noe som også skulle gi mulighet for å mingle med gamle kjente, eller for å få utfyllende kommentarer fra foredragsholdere og debattanter.

Pågangen til å få delta seminaret er allerede stor, og over 100 plasser er allerede besatt. Viken Skog har satt et tak på 300 deltakere, så her kan det være god grunn til å melde seg på nokså raskt om du vil være sikret plass.

Mer informasjon om seminaret finner du på Viken Skog sine nettsider: