Tømmer Viken Skog Stortinget 12. februar? - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Tømmer Viken Skog Stortinget 12. februar?

Viken Skog ønsker å gi alle stortingspolitikerne opplæring i skogbruk og alle mulighetene som finnes i tømmerstokken. Derfor inviterte de i går personlig alle de 169 representantene til Tømmer og Marked.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

– Det var under fjorårets Tømmer og Marked-konferanse at Per Olaf begeistret kom bort til meg og sa: «Denne konferansen burde alle på Stortinget vært på, for å lære litt om skogen». Det innspillet sådde et frø hos oss i Viken Skog, og i år bestemte vi oss for å ta Lundteigen på ordet, forteller kommunikasjonsleder i Viken Skog, Linda Camilla Strømsod.

Sammen med markedsleder Helene Nygaardsvik Ruud, hadde hun tatt turen fra Hønefoss til Oslo og Stortinget for å overrekke en personlig invitasjon, naturligvis utformet som en tømmerstokk, til alle de 169 stortingsrepresentantene.

Mens opposisjonsleder Jonas Gahr Støre (Ap) inne i stortingssalen forsøkte å få Fremskrittspartiet med på en rekke omkamper mot regjeringens politikk, gikk Linda og Helene rundt i stortingets vandrehall og forsøkte å «kapre» flest mulig stortingspolitikere til Tømmer og Marked 2020.

Vil tømme Stortinget for politikere

Konferansen, som i år har sitt 5-års jubileum, har på svært kort tid utviklet seg til å bli en av Skandinavias største skogkonferanser, med fokus på grønn omstilling. I år avholdes konferansen på Sundvolden hotell onsdag 12. februar. Ifølge Nygaardsvik Ruud har allerede over 500 meldt seg på årets konferanse.

– Og nå satser vi også å tømme Stortinget for representanter den 12. februar, humrer Helene Ruud. – Vi kan i alle fall love at de som kommer vil få god opplæring i skogbruket i Norge og forhåpentligvis også få øynene opp for hvilke fantastiske muligheter vi har for å skape nye produkter og ny næringsutvikling her i Norge. De som tar turen er garantert å reise inspirert hjem igjen, supplerer Linda Strømsod.

Første gang noen får dele ut invitasjon personlig

Da Viken Skog først tok kontakt med Stortinget for å få lov til å møte opp og dele ut invitasjonene personlig, fikk de beskjed om at dette måtte man drøfte i sekretariatet først. En slik henvendelse hadde Stortinget aldri fått tidligere. Men etter litt betenkningstid ga sekretariatet grønt lys, og ideens fadder, Per Olaf Lundteigen stilte naturligvis opp som guide og døråpner slik at de to blide damene fra Viken Skog fikk møte flest mulig av politikerne personlig.

Alle de 169 delegatene på Stortinget fikk hver sin invitasjon – selvfølgelig formet som en tømmerstokk.

Kunnskap om skogen er mangelvare

– Jeg opplever at kunnskap om skog, skogbruket og fotosyntesen er stor mangelvare her på Stortinget. Derfor støtter jeg helhjertet dette initiativet fra Viken Skog, fortalte Lundteigen. I vandrehallen fikk han raskt huket inn flere av sine partikollegaer, blant annet Geir Adelsten Iversen fra næringskomiteen og Sigbjørn Gjelsvik fra finanskomiteen. De tre Sp-politikerne var alle skjønt enige om at det trengs en ny næringspolitikk med flere statlige virkemidler for å få økt fart på norsk skog- og trenæring og en omstilling fra oljebasert til grønn industriutvikling i Norge.

– Utviklingen i Norge går feil vei og vi sakker akterut mot Sverige og Finland for hver dag vi venter. Vi må få opp en tiltakspakke som gjør det lønnsomt å investere og utvikle seg innenfor hele næringskjeden. Alt vi i dag lager av olje kan vi i framtiden lage av skogen, men det kreves investeringer som må være lønnsomme. Staten må legge til rette for dette med å tilby gode rammebetingelser for næringen og samtidig være villig til å etablere både risikokapital og statlige støtteordninger slik at man får satt ting i gang, sa Lundteigen.

Trenger flere og nye tiltak for å få opp ny industri

Lundteigen mente en av utfordringene i Norge var nettopp at altfor få politikere både på Stortinget og ellers, er klar over hvilke fantastiske muligheter skognæringen representerer, både for binding og lagring av karbon, men også for en grønn omstilling og ny næringsutvikling.

– Vi etterlyser konkret handling når det gjelder grønn omstilling og det å ta skogen mer i bruk. Det blir mye fine ord fra regjeringen, men lite skjer. Vi må få opp flere tiltak som gjør det lønnsomt å investere i hele verdikjeden. Da nytter det ikke med små og enkeltstående forslag, vi må få en samlet pakke og en litt kraftig stimulans, ellers får vi ikke de etableringene og den knoppskytingen vi trenger for å skape nye produkter, ny industri og nye arbeidsplasser basert på det grønne karbonet, supplerte Sigbjørn Gjelsvik, før Lundteigen tok ny sats og kastet seg på:

Må få en mer aktiv næringspolitikk

– Det nytter ikke med næringsnøytralitet. Vi må inn med aktive tiltak for å bidra til å reise risikokapital og finne støtteordninger som mer direkte legger til rette for de som vil bygge ny industri, akkurat slik man gjorde det på 1960-tallet da for eksempel Norske Skog ble etablert. Vi i Senterpartiet har for eksempel foreslått et statlig investeringsfond, vi ønsker å se på skatte- og avgiftstrykket og vi ønsker flere direkte støtteordninger både for å øke skogproduksjonen og for å styrke inntjeningen i hele verdikjeden skog- og tre, slo Lundteigen fast.

Det er et slikt engasjement og slik kunnskap vi gjerne skulle sett hos litt flere av landets politikere. Mange kan mye og er lydhøre overfor våre behov og ønsker om rammebetingelser, men det er ikke tvil om at mange også med fordel kunne hatt større kunnskap om skog- og trenæringen. Derfor håper vi denne personlige invitasjonen gjør at mange av de som sitter på Stortinget faktisk setter av en dag til å lære mer om en spennende og framtidsrettet næring i det grønne skiftet, avrundet Helene Ruud og Linda Strømsod, i det debatten i stortingssalen tok en pause og de fikk anledning til å myldre i vandrehallen sammen med alle politikerne.

Helene Nygaardsvik Ruud og Linda Camilla Strømsod er de første som har tatt turen til Stortinget for å dele ut en slik invitasjon personlig til politikerne.