Tømmertoget blir elektrisk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Tømmertoget blir elektrisk

I slutten av juni er det slutt på at dieseldrevne lokomotiv skal frakte tømmer fra Follum til Hønefoss stasjon. – Dette er kostnadseffektivt og miljøvennlig, sier landbruksminister Olaug Bollestad.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Tirsdag var statstråd Olaug Bollestad på besøk i Ringerike og på Hønefoss for å lære mer om infrastruktur i skognæringen. Et høydepunkt i løpet av dagen ble turen med tømmertoget fra Follum til Hønefoss stasjon. Frem til nå har dette toget vært dieseldrevet, noe som har kostet både miljøet og lommeboka dyrt, men innen utgangen av juni skal det bare kjøre strømdrevne lokomotiver med tømmer fra Follum.

– Selv om det er en forholdsvis liten strekning fra Follum til Hønefoss har transporten vært dyr. Det har ikke vært økonomi i å ha et diesellokomotiv stående på Hønefoss. Dermed har lokomotivet blitt kjørt fra Drammen tur retur hver gang det skal kjøre det lille strekket fra Follum til Hønefoss. Dette er dårlig butikk både for miljøet og lommeboka. Vi er opptatt av miljøvennlig og bærekraftig transport, sier Erik Røhne i CargoNet.

Erik Røhne i CargoNet.

Skognæringen har lenge vært en drivkraft for å få mer transport over på tog. Dag Skjølås i Norges Skogeierforbund anslår at elektrifiseringen av strekket fra Follum til Hønefoss gir årlige innsparinger på mellom 4-6 millioner kroner.

– På denne strekningen blir det transportert mellom 200 000 og 300 000 kubikk tømmer i året. Det gir store innsparinger å elektrifisere dette strekket, sier Skjølaas.

Det går flere tog i uka med tømmer ut fra Treklyngens anlegg på Follum. Tømmeret går videre på strømdrevne tog fra Hønefoss stasjon til blant annet Norske Skogs fabrikk i Halden, og som eksport til Sverige og Stora Enso. Det 500 meter lange tømmertoget fraktet 900 kubikk, som erstatter cirka 20 tømmerbiler, sammen med statsråden på denne litt spesielle turen. Bollestad var svært fornøyd med at strekket snart er elektrifisert. Det er Bane Nor som står for elektrifiseringen, og de har som mål å legge til rette for at mer gods kan fraktes på jernbane.

– Med tanke på at vi i fremtiden skal benytte mer skog for å realisere det grønne skiftet, er det helt supert at vi får slike prosjekter i havn, sier Bollestad.

Landbruksmininsteren var i godt humør da hun kom av toget på Hønefoss stasjon.

Nye terminaler

Etter turen på tømmertoget fikk Bollestad besøke Viken Skogs hovedkontor på Hønefoss, her fikk hun en kort innføring i hvordan Viken jobber.

– Vi er svært glade for å ta imot en minister som er i fyr og flamme over skognæringens muligheter, sa Olav Breivik, styreleder i Viken, og roste den interessen Bollestad har vist for næringen.

Organisasjonssjef Olav Bjella understreket ovenfor ministeren at effektiv transport er alfa omega for skognæringen.

– Vi er en råvareprodusent i et høykostland med åpne grenser. Vi må drive konkurransedyktig og effektiv transport er en kritisk forutsening, sa Bjella.

Dag Skjølaas, rådgiver i skogeierforbundet, gikk nærmere inn på de ulike utfordringene som må løses for å effektivisere tømmertransporten på bane ytterligere.

– Vi jobber for to nye terminaler, en på Hauersæter og en på Rudshøgda. I tillegg ønsker vi en ny terminal med større kapasitet på Kongsvinger, sier Skjølaas.

Ellers er vi opptatt av tiltak som kan legge til rette for kjøring med lengre tog, og tiltak som gjør at togene kan komme raskere fram, sier Skjølaas.

– Vi tar alle signalene med oss videre. Og takker for all nyttig informasjon, sa Bollestad til skog- og transportnæringens representanter.

Skogsbilveier og helårsdrift

Bollestad fikk også en innføring i utfordringer rundt skogsbilveier denne dagen, og hvor viktig disse er for å sikre helårsdrift i skogen.

– Næringen vår er avhengig av jevn og god drift gjennom året. Derfor må skogsbilveiene være i god stand. I Norge hvor vi har et familieskogbruk er vi avhengige av både gode tilskudd og samarbeid mellom grunneiere for å få på plass gode vegløsninger, og da er tilskudd til bygging av skogsveger viktig,  sa Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Bollestad (Krf.) ble også med tømmerbilen helt i fra skogen ned til Follum.