Tomt for ved flere steder - men ikke over alt - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Tomt for ved flere steder - men ikke over alt

Flere store kjeder melder at det er tomt for ved i Oslo. – Det finnes fremdeles ved dersom man henvender seg direkte til leverandørene, sier Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Flere av butikkene i Oslo er helt tomme for ved.  Midt i den kaldeste uken i vinter. Det skriver Aftenposten.

‐ Vi kan ikke garantere noen steder at vi har det inne, men vi gjør alt vi kan for å få tak i mer, sier driftssjef Jørgen Haukås i Plantasjen Norge. Han tror vedmangelen skyldes strømprisene, som ikke har vært høyere på ni år.

‐ Jeg har drevet i 27 år og har aldri opplevd å bli tom så tidlig. Det finnes omtrent ikke en produsent som sitter igjen med ved noe sted, sier daglig leder Steinar Halvorsen i Christiania Vedforretning.

Også han peker på strømprisene, men han fremhever også regjeringens forbud mot bruk av fyringsolje og parafin i boliger.

Også i fjor var det vedmangel flere steder i landet midt under kuldebølgen.

Fremdeles ved til salgs

Øyvind Stranna Larsen i interesseforumet for norske vedprodusenter, Norsk Ved, sier at det fremdeles er ved å få tak i.

‐ På vår hjemmeside er det et norgeskart med fylkesvis oversikt over alle vedprodusentene som er tilknyttet oss. Her kan man ta kontakt for å høre om det finnes ved, sier Stranna Larsen, som medgir at flere at produsentene nært Osloområdet begynner å gå tomme.

Det henger sammen med stor etterspørsel etter ved allerede tidlig i høst, og de økende strømprisene. Medlemmene i Norsk Ved meldte allerede på sensommeren om stor etterspørsel etter ved.

‐ I løpet av mine tolv år i Norsk Ved har jeg aldri opplevd så stor etterspørsel så tidlig på sesongen, sier Stranna Larsen.

Ikke helt tomt ute hos leverandørene

Han forteller at det fremdeles finnes ved å få tak i ulike steder, men at kundene nok må henvende seg et lite stykke utenfor Oslogryta. Et sagbruk på Sokna tørker ved i tørkehaller, noe som sikrer jevn tilgang på ved gjennom vinteren.

Stranna Larsen har dessuten et hjertesukk til norske politikere, på vegne av egen næring.

‐ Ved som næring er dessverre stemoderlig behandlet, og den innsatsen som selvstendig næringsdrivende vedprodusenter i Norge bidrar med er ikke verdsatt i stor nok grad. Hadde vi ikke hatt ved nå, hadde Norge gått i svart. Det er ikke kapasitet til å gi tilstrekkelig varme via det elektriske nettet. Vi i Norsk Ved ønsker en økt forutsigbarhet for næringa med bedre konkurransevilkår, sier Stranna Larsen, som for eksempel vil fastleddet til strømleverandørene til livs.