Topptungt på Skog og Tre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Topptungt på Skog og Tre

Med to ministre på talestolen ble det en topptung åpning av årets Skog og Tre. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale roste skogsaktørene, og pekte på rollen næringen får i det grønne skiftet, mens klima- […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Skognæringen vil bli sentral i den grønne omstillingen som vi skal gjennom i årene som kommer, sa landbtruksminister Dale, og innledet dermed med et aldri så lite frieri til salen.

 

– Jeg har hugget min egen ved, og ellers vært opptatt av å holde skogen nede og beitet oppe, redegjorde ministeren om sitt eget private forhold til skogen, på oppfordring fra ordstyrer Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund. Deretter gikk han over til å si litt om den rollen han ser for seg at skognæringen vil ha i årene som kommer.

 

– Vi opplever krevende tider i Norge. Oljesektoren vil fremdeles være viktig i mange år, men samtidig må vi få nye bein å stå på. Her vil skognæringen bli sentral. Som politiker skal jeg være med på å utforme gode rammebetingelser, og legge til rett for forskning, utvikling og kunnskap, men veien videre må næringen selv vise oss, sa ministeren.

 

Dale trakk frem den nye rapporten fra Miljødirektoratet, som slår fast at det er større klimanytte å høste fra å bruke skogen, fremfor å verne den, som godt nytt for skognæringen.

 

– Det er uante muligheter i skogen, og store bruksområder. Om noen sa til meg for noen år tilbake at vi kan fremstille fôr av trevirke, hadde jeg ikke trodd dem. Ny forskning viser at det er mulig, sa Dale entusiastisk.

 

Han høstet applaus fra salen da han viste til den store satsingen på skogsbilveger og tømmerkaier de siste årene, og fortalte om prosessen med å kartlegge samtlige bruer i Norge for å oppskrive så mange som mulig til 60 tonns tåleevne. – Dette arbeidet fortsetter vi helt til vi har full kontroll på vegnettet, lovte Dale.

 

Hovedbudskapet fra Dale var likevel at fremtiden for skognæringen i stor grad avhenger av evnen til å skape lønnsomme arbeidsplasser.

 

Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund, utfordret Dale på regjeringens vilje til å utforme en helhetlig politikk, og satsning på skogen, slik han blant annet opplever av finske myndigheter gjør.

 

– Vi kan ikke prioritere alt, men må gjøre valg også i framtidig skogpolitikk. Men mitt håp er at den nye skogmeldingen, som kommer om 2-3 måneder, vil bli et instrument som kan benyttes aktivt. Den vil også svare på noen av utfordringene som er skissert i Skog 22, lovte Dale.

 

Klimaminister Vidar Helgesen sa at han er fornøyd med vedtaket om at ti prosent av norsk skog skal vernes.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen innledet med å si at skognæringen er en viktig representant for omstilling til lavutslippssamfunnet.

 

– Skogen vil bli viktig i framtidens tilpasning til en lavere oljepris, sa Helgesen.

 

Han ledet dermed over til det betente temaet; regjeringens ønske om å verne 10 prosent av den norske skogen.

 

– Som klimaminister har jeg ansvar for å jobbe mot klimaendringene, men også mot tapet av miljømangfold. Vi må sikte et bærekraftig skogbruk i kombinasjon med skogvern. Vi har et ansvar for å sørge for at arter har gode levekår i skogen.

 

– Stortingsmeldingen «Natur for livet», der Stortinget vedtar mål om ti prosent vern, er i henhold til internasjonale forpliktelser, og skal ivareta vernemål både på privat og offentlig eid grunn. Jeg er fornøyd med dette vedtaket, sa Helgesen før han understreket at frivillig vern skal ligge til grunn og at vernemålet ikke er tidfestet.