Trefokus trekkes fram av Nordisk Ministerråd - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Trefokus trekkes fram av Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd mener Trefokus er en viktig endringsaktør i utviklingen av den nordiske bioøkonomien.

Av: Knut Werner Lindeberg Alsén
access_time Publisert

I går ble selskapet lanserer som en av de 25 eksemplene i Ministerrådets nye katalog «Nordic Bioeconomy – 25 Cases for Sustainable Change». Trefokus er valgt ut som et nordisk eksempel innen bruken av bærekraftige løsninger i byggenæringen, og spesielt for måten selskapet arbeider på.

– Vi ser jo på dette som en anerkjennelse av vårt arbeid i forhold til å bidra innenfor vårt arbeidsfelt som er bærekraftig bygg, by og stedsutvikling, sier en glad daglig leder Aasmund Bunkholt i Trefokus. Han forteller at han og Trefokus vil fortsette arbeide med å utvikle nye allianser og innfallsvinkler for ytterligere å styrke arbeidet.

Nordisk Ministerråd trekker fram Trefokus på grunn av deres nettverksbaserte tilnærming, der Trefokus kobler sammen et bredt spekter av aktører i byggenæringen med mål om økt bruk av tre i bygg. Trefokus benytter en bred tilnærming, med samhandling mellom lokalsamfunn, kommunale planprosesser, offentlige innkjøp, interaksjon mellom byggeprosjekter, utdanning og kompetanseutvikling, skriver de.

Nardo skole i Trondheim er trukket fram som et eksempel der TreFokus har vært en viktig aktør for å få til et samarbeid mellom kommunen og mange aktører i byggenæringen.

Trefokus er et nasjonalt informasjonsselskap, med mål om å dekke behovet for god og riktig treinformasjon, både hos profesjonelle aktører innen bygg og planlegging og hos forbrukere. Selskapet tilfører faktakunnskap og nøytral produktinformasjon, og selger ingen produkter selv.